Läkarprogrammet vid Linköpings universitet – studieort Jönköping

I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov.
I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov. Foto: Illustration: White arkitekter AB
I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov. Hus D1 ska bland annat få två medicinvårdavdelningar. Lokaler som uppfyller höga krav på vårdmiljö och arbetsmiljö, dessutom flexibla och lätta att anpassa till framtidens sjukvård. Plan 6, översta våningen, ska  inrymma utbildningslokaler, bland annat för den läkarutbildning som Region Jönköpings län ska bedriva på uppdrag av Linköpings Universitet.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för både patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

– Vi kan erbjuda utbildning i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar mycket med förbättringar och ledarskap. Vi är också kända för att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvården, och har medarbetare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens, säger Staffan Hägg, adjungerad professor och lokal projektledare för studieort Jönköping.

Rotar sig kanske i länet

För Region Jönköpings län kan läkarutbildningen ge flera positiva effekter på lång sikt:

– Vi får många läkarstudenter som lär sig vårt system och som rotar sig här, en viktig faktor för rekryteringsarbetet. Vi får också ett sjukvårdssystem som är ännu mer ”på tårna” av utbildningsskäl, viket ökar patientnyttan, säger Staffan Hägg.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna. Studenterna genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping och delas från termin 6 upp mellan de fyra studieorterna, så långt det är möjligt utifrån de val de gör.

”Samma innehåll och kvalitet”

– Det blir en utbildning med samma innehåll och kvalitet som i Linköping, och med metodiken problembaserat lärande som Linköping använder mycket framgångsrikt.

 Fullt utbyggt kommer cirka 150 studenter att ha Jönköping som studieort, samt de studenter som väljer att göra sitt fördjupningsarbete inom Region Jönköpings län.

Helt nya lokaler intill sjukhuset

Studenterna som får Jönköping som studieort kommer att ha sina lokaler på Länssjukhuset Ryhov de första terminerna.

Från början av 2020 får de flytta in i en helt nybyggd huskropp intill sjukhusets huvudbyggnad. I den nya byggnaden är hela översta våningsplanet vikt för läkarprogrammet samt Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, som samtidigt får ett utvidgat uppdrag att också arbeta med grundutbildningen.

På det här våningsplanet blir det såväl flera föreläsningssalar som ett antal grupprum, och gemensamma ytor för umgänge.

Arbetsgrupper planerar utbildningen

– Det är fint att lokalerna finns så centralt på sjukhuset eftersom läkarprogrammet är starkt integrerat i vårdens dagliga verksamhet, säger Staffan Hägg.

Inför den första terminsstarten i januari 2019 håller Region Jönköpings län och dess akademi för hälsa och vård, Futurum, att planera för den nya utbildningsorganisationen. Ett antal arbetsgrupper finns som arbetar med bland annat lokaler, personal, ekonomi/administration/kommunikation, att skapa en akademisk miljö, med mera.

Hög kompetens i undervisningen

Fyra lektorer kommer att finnas för att leda läkarprogrammets verksamhet i Jönköping, tio adjungerade lektorer blir ansvariga för de olika terminsvisa kurserna, och många andra medarbetare kommer engageras för specifika lärar- och instruktörsuppdrag.

– Det handlar om medarbetare som är läkare och har disputerat. Vi har många med den kompetensen i vår organisation. Men det kan även bli aktuellt med externa rekryteringar för att få en önskad kompetensmix. För den här gruppen planerar vi också möjlighet till forskning samtidigt.

Handledarorganisationen byggs ut

För studenterna är det viktigt att få bra klinisk erfarenhet under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som ingår i utbildningen och som kommer att ske vid såväl kliniker som primärvård över hela Jönköpings län. Här finns en väl fungerande handledarorganisation sedan länge som behöver utökas en del.

Dessutom planerar Region Jönköpings län för en klinisk undervisningsavdelning, KUA, i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping, som innebär att studenter inom olika yrkesprofessioner kan träna teamarbete i en studentledd mottagning. Den kommer att inrymmas i den nya vårdcentral som ska byggas i Råslätt, strax utanför Jönköping.

Region Jönköpings län planerar intensivt för att tillsammans med Linköpings universitet göra landets bästa läkarutbildning ännu bättre.

Skapa akademisk miljö

Målsättningen är att kunna erbjuda läkarstudenterna en bra utbildning i en akademisk miljö, där allt ifrån vetenskapliga seminarier till journal club planeras för studenterna, för att koppla ihop verksamhet, utbildning och forskning. I Jönköping finns till exempel en lång tradition och stor kunskap i global medicin.

Att såväl sjukhusvården som primärvården får toppbetyg i olika  mätningar är ytterligare faktorer som kan leda till en populär läkarutbildning i Jönköping.

Fler studentboenden behövs

En viktig faktor är också boende för studenterna.

– De har ett eget ansvar att ordna boende, men vi måste skapa förutsättningar för bra boenden. Jönköping behöver fler studentboenden, säger Staffan Hägg.

Som student måste det också finnas ett bra och brett utbud på fritiden.

– Jönköping är en dynamisk stad som expanderar stort redan idag. Här finns stora möjligheter till kultur, idrott och föreningsliv. Dessutom är det en vacker stad, tycker Staffan Hägg.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Karin och Oliver ska leda arbetet med läkarutbildningen i Jönköping

Fotnot:
När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)i januari 2017 gjorde kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden är Region Jönköpings län bland de allra bästa.