Karin och Oliver ska leda arbetet med läkarutbildningen i Jönköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.
Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11. Foto: Mikael Bergström

Starten av Jönköping som studieort för läkarprogrammet vid Linköpings universitet januari 2019 kan ge en rad långsiktiga och positiva effekter för sjukvården i Region Jönköpings län. Nu pågår arbetet att bygga upp en utbildning som ska hålla samma höga kvalitet som gjort Linköpings universitet känt.

– Vårt huvuduppdrag är att ge patienterna en god vård. Samtidigt ska vi undervisa och bedriva forskning. Det blir en verksamhet med tre ben. Det gör att vi kommer att behöva rekrytera fler medarbetare, och innebär att det blir attraktivt att arbeta i Region Jönköpings län, konstaterar Karin Åkesson, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov sedan 1997.

Hon är anställd som klinisk lektor och ansvarig för studieort Jönköping, tillsammans med Oliver Seifert, överläkare på hudkliniken sedan 2007. Till sin hjälp har de även Jan-Erik Karlsson, överläkare på medicinkliniken och klinisk lektor, och senare i år ska ytterligare en klinisk lektor rekryteras.

De är anställda av Linköpings universitet, men har 30 procent av sin tjänst inom Region Jönköpings län.

”Kombinationstjänst ger möjlighet utveckla”

– Kombinationstjänster ger en bra möjlighet att utveckla och förbättra den kliniska verksamheten, utbildningen och forskningen, säger Oliver Seifert.

– Jag har länge tänkt att jag skulle vilja arbeta med utbildning, så detta är en jättechans. Samtidigt har vi en förankring kvar i det kliniska, för patientkontakten är väldigt viktig för mig, säger Karin Åkesson.

Under två år ska de nu bygga upp den kommande utbildningen, och har sedan ansvaret för att studieort Jönköping håller samma utbildningskvalitet som de övriga studieorterna och Linköpings universitet – rankat som bäst i Sverige.

Förutsättningarna finns och de läkarstudenter som  idag gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Jönköping är ofta nöjda i utvärderingarna.

Den nya organisationen innebär att 30 studenter per termin har Jönköping som studieort, något som bland annat kräver fler lärare och handledare.

Mycket finns och mycket ska byggas 

– Det är mycket nytt som nu ska byggas upp. Samtidigt finns det mycket riggat redan, säger Karin Åkesson.

Hittills har inventering gjorts av tänkbara kursansvariga, där behovet är ett tiotal adjungerade lektorer. Samverkan mellan Linköpings universitet och de andra studieorterna är förstås intensiv.

– En viktig uppgift för framtiden är att samarbeta och koordinera mellan de fyra studieorterna. Dessutom kommer vi att vara delaktiga i programledningen för läkarprogrammet i Linköping,  säger Oliver Seifert.

Samma sak med universitets sju temagrupper. Det är temagrupperna som formar läkarprogrammets utbildning, och där blir nu de nya studieorterna representerade.

Utbyte mellan studieorterna

Man räknar också med att de fyra studieorterna kommer att ha ett utbyte.

–  Vi räknar med att vi kan ha kortare föreläsningar och seminarier hopkopplade med videolänk. Det kräver då att vi har ett bra it-system, säger Karin Åkesson.

Inför starten i januari 2019 ska nu sjukhusklinikerna i Region Jönköpings län få omfattande information.

– Vi planerar att möta och informera klinikerna där studenterna börjar sin utbildning termin sex. Det är medicin, primärvård, radiologi och medicinsk diagnostik, säger Oliver Seifert.

Antalet handledare måste också utökas, i varierande antal mellan olika verksamheter. Men även övriga läkare kommer att få information om vad det utökade antalet läkarstudenter kommer att innebära.

Ökad rekrytering och forskning

Förväntningen på studieort Jönköping i den nya läkarutbildningen är förstås stor. Här finns möjlighet till långsiktig rekrytering av läkare och ökad forskning.

– Kan vi få studenter att sedan stanna kvar här som nya kollegor, så blir det också lättare att rekrytera färdiga läkare och specialister. Vi blir en sjukvård som är ”på gång”, så läkarutbildningen är bra för staden, säger Karin Åkesson.

–  Vi kan också få mer pengar till forskning. Studenter som först gör sina vetenskapliga arbeten, och sedan fortsätter att forska, ger snöbollseffekt, säger Oliver Seifert.

Att sjukvården kommer att utvecklas, till nytta för patienterna, är de också övertygade om.

– Studier visar att studenter driver utvecklingen framåt på klinikerna. Så det blir en win-win-situation, säger Karin Åkesson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:

Läkarstudenterna vid Linköpings universitet delas från termin sex till elva upp på fyra studieorter; Linköping (34 studenter per termin), Jönköping (30 studenter), Norrköping (24 studenter) och Kalmar (20 studenter).