Karin följer sin vård genom journalanteckningarna

Kvinna sitter vid sin läsplatta
Jag har svårt att ringa till myndigheter och andra och lyssna på information. Jag vill helst ha information som text, som en bekräftelse på att jag har förstått. Därför tycker jag att det är jättebra att jag kan läsa journalanteckningarna via internet, säger Karin Zätterman. Foto: Mikael Bergström

För Karin Zätterman i Taberg utanför Jönköping, har e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden fått allt större betydelse den senaste tiden, för att förnya recept och för att läsa anteckningarna från sina vårdbesök.

– Jag har afasi efter en hjärnblödning för tretton år sedan. Jag har till exempel svårt att ringa till myndigheter och andra och lyssna på information. Jag vill helst ha information som text, som en bekräftelse på att jag har förstått. Därför tycker jag att det är jättebra att jag kan läsa journalanteckningarna via internet. Samtidigt kan all teknik vara ett stort problem för många personer med afasi, säger hon.

Några problem med att förstå språket i journalanteckningarna har hon inte.

– Det fungerar bra. Det är också ganska korta meningar.

För ungefär ett år sedan fick hon struma. Det har ökat hennes behov av att läsa journalanteckningarna från vårdbesöken på Länssjukhuset Ryhov.

– Dessutom kan jag nu sitta i lugn och ro hemma och förnya mina recept, och behöver inte ringa.

Hon använder också e-tjänsterna till att boka om tider.

– Hittills har jag bara gjort det till tandläkaren. Det är väldigt praktiskt.

Idag lämnar hon blodprover ungefär varannan månad som ett led i kontrollerna av struman.

– Ibland kan det ta två veckor innan jag får svar, så att provsvar och röntgensvar nu kommer på nätet är väldigt bra.

Karin Zätterman önskar också att remisser skulle gå att följa via journalen via nätet.

– När struman upptäcktes på vårdcentralen fick jag remiss till Länssjukhuset Ryhov. Men jag fick vänta en del och fick ringa och fråga om min remiss. Så det vore väldigt bra om man kunde följa sin remiss.

MIKAEL BERGSTRÖM