Hjärtats hus ett nätverk för att lära av andra

Hjärtats hus är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra volontärerna Marie Steen och Maggie Målevik.
Hjärtats hus är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra volontärerna Marie Steen och Maggie Målevik. Foto: Johan W Avby
Hjärtats hus är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra volontärerna Marie Steen och Maggie Målevik.Här träffar vi människor med liknande erfarenheter och kan prata med varandra, konstaterar Mariana Hermansson, Marua Carlsson (med ryggen mot kameran), Lena Jonsson och Lil Cajfeldt-Svanström. Johannes Järhult, erfaren kirurg, var gästföreläsare på Hjärtats hus denna gång. Han pratade dock inte om kirurgi, utan hade istället högläsning ur Peter Nilssons bok Messias med träbenet.

För den som drabbats av cancersjukdom, som patient eller närstående, har det stor betydelse att få träffa andra i liknande situation. Därför har Hjärtats hus skapats på Ryhovsområdet i Jönköping, som ett av de första pilotprojekten inom satsningen Hälsocafé, i syfte att stärka den enskildes makt över sin hälsa och livskvalitet.

Det är så bra att kunna komma hit och lyssna på andras erfarenheter. Jag får insikt i olika cancerformer och behöver inte själv säga så mycket om jag inte vill.

Det är onsdag eftermiddag och Mikael Grahn i Barnarp har kommit tillsammans med sin fru Kristina Persson för en träff i Hjärtats hus, träffpunkten som vänder sig till människor med cancersjukdomar, som patient eller närstående.

Själv har Mikael Grahn en färsk och jobbig tid som sjuk i tjocktarmscancer och levercancer, med tillfällig stomi, cellgiftsbehandling och flera operationer. I sig en avancerad sjukvård som fungerat perfekt, konstaterar han.

”Behövde prata av mig”

– Jag upptäckte den här verksamheten via Facebook och blev nyfiken. Vi gick hit för jag behövde prata av mig, och det har varit väldigt bra, säger Mikael, som nu själv spritt information på den avdelning där han vårdades.

Han ser också att Hjärtats hus har en roll att förmedla erfarenheter och kunskap.

– När man är sjuk funderar man mycket på hur det ska gå och tänker på risken för biverkningar av medicinerna. Men då hjälper det att lyssna på andras erfarenheter.

”Är som i en bubbla”

Kristina Persson tycker också att träffarna betyder mycket för henne som anhörig:

– Det var ett hjärtligt välkomnande när vi kom hit. Vi kunde sitta ner i lugn och ro och prata här med volontärerna och ta det i vår egen takt. Som anhörig går man ofta i en bubbla. Vi hade kommit hit långt tidigare om vi vetat om detta. Här kan jag hämta styrka.

Hälsocaféet startade i februari 2016, i första hand som ett projekt fram till och med september 2017.

Den första verksamheten i caféet blev Hjärtats Hus, ett initiativ från medlemmar i bröstcancerföreningen Victoria.

”Få stöd av varandra”

– Vi är en mötesplats där man kan träffa varandra och få stöd. Vi vänder oss till alla som har en cancersjukdom, som patient eller närstående, och man behöver inte vara medlem i någon patientförening, poängterar Maggie Målevik, en av initiativtagarna.

Vid varje träff finns två volontärer på plats, för att också ha möjlighet att ta hand om besökare som behöver få extra stöd.

– Det är bra med det här huset som har hemmiljö och flera små rum. Är det någon som mår dåligt kan vi gå undan och prata enskilt, säger Marie Steen, anhörig och en av ett tiotal volontärer i Hjärtats hus.

Vid varje onsdagsträff finns möjlighet till en sväng med stavgång. Gruppen har också provat bland annat mindfulness och har haft besök av flera föreläsare.

Besökarnas behov styr verksamheten

– Det är viktigt att vi bygger verksamheten utifrån vad besökarna vill göra. Det viktiga är att få nya vänner och få kraft från varandra, säger Maggie Målevik.

Sedan hösten 2016 är det träffar varje vecka med cirka 15-20 deltagare. Men tänkbara besökare är förstås många fler.

– Vi ska försöka göra vår verksamhet mer känd, inte minst inom sjukvården så att medarbetare kan berätta om oss för patienter. Vi vill att det ska bli naturligt att komma in hit på en kopp kaffe om man till exempel varit på behandling, säger Marie Steen.

Inom hälso- och sjukvården finns det sedan länge olika former av utbildningar för patienter och anhöriga i samband med cancersjukdom. Men Hjärtats hus vill se sin verksamhet som ett komplement.

”Frågor i olika faser i livet”

–  Grupperna i vården är ofta under en fast period. Men som patient eller anhörig rullar livet på och funderingarna och frågorna kan dyka upp i olika faser i livet, säger Maggie Målevik.

Det finns också tankar på att utveckla Hjärtats hus, genom att till exempel låta olika patientföreningar ha aktiviteter men också genom att knyta till sig studieförbund och andra organisationer, för olika samarbetsformer.

– Om vi till exempel skulle vilja starta en kurs i matlagning, kan vi då få hjälp med kursledare.

”Vi är till nytta för många”

Förhoppningen är att Hjärtats hus ska bli en permanent verksamhet där alla som har erfarenhet av cancersjukdom ska ha en naturlig träffpunkt.

– Vi kan vara till nytta för många i ett tidigt skede av sjukdomen, och jag tror att vi kan vara ett komplement till hälso- och sjukvården, säger Maggie Målevik.

MIKAEL BERGSTRÖM