Henrik följer sin vård i Journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.
Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet. Foto: Johan W Avby

Henrik i Huskvarna har flera kroniska sjukdomar med stort behov av kontakt med sjukvården. Därför är han en flitig användare av 1177 Vårdguiden, både för att boka tider, förnya recept och läsa sin journal.

– Jag har dåligt närminne. Därför glömmer jag ibland vad läkaren sagt innan jag hinner hem. Då är det bra att uppdatera sig i efterhand genom att läsa Journalen via nätet, säger Henrik.

Efter år av ryggproblem fick han 2006 diagnosen Bechterews sjukdom, en reumatisk sjukdom. Ungefär samtidigt konstaterades att hans magproblem var Ulcerös colit.

– Sedan drabbades jag av en stroke 2011, och den ledde också till att jag fick epilepsi, berättar han.

Sammantaget innebär detta en rad kontakter och besök i sjukvården.

Bokar labbprover

– Största fördelen med e-tjänsterna är att kunna boka tider, till exempel för att ta labbprover. Jag tar blodprover minst var tredje månad vid labbet på vårdcentralen i Huskvarna. Eftersom jag ibland ska vara fastande och det är mycket folk där på morgonen, brukar jag alltid boka tid. Det är också smidigt att boka om tider till sjukvården ibland när jag behöver det.

Möjligheten att förnya recept använder han också.

– Det kan vara svårt att nå mottagningarna, och den tid de ringer tillbaka passar inte alltid. Nu är det väldigt smidigt att skicka ett meddelande till läkaren. Efter en dag eller högst två får jag sedan besked om att receptet är förnyat, säger Henrik.

Repeterar vad som sagts

Dessutom är han ofta inne och läser journalanteckningarna efter sina vårdbesök. Främst som en repetition av vad som sagts, men lite också av nyfikenhet, konstaterar han.

– Det har tidigare hänt någon gång att jag begärt ut papperskopior av min journal. Men det gäller att begära från rätt ställe och det är krångligt och lite dyrt. Nu kan jag gå in och läsa direkt. Men allt ser jag inte och det varierar hur mycket som skrivs. Men sjukgymnasten jag har skriver tydligt om förändringarna, så att jag kan följa det. Och är det något i journalen som jag inte begriper kan jag slänga ut en fråga i de stora nätverk jag har på internet. Reumatologen ringer jag också ibland när jag undrar något.

Vill se utveckling

Ett av syftena med journalen via nätet är att öka den enskildes inflytande över vården.

– Ja, jag tror att journalen via nätet på sikt kan öka mitt inflytande över vården. Får jag mer information får jag också möjlighet att påverka vården, säger Henrik.

Några nackdelar med journalen via nätet har han svårt att se – förutom att man inte kan se så långt tillbaka i tiden.

– Annars är det bara fördelar. Men jag önskar att det ska utvecklas så att man kan få ännu mer information, inte bara journalanteckningarna. Så det är bra att provsvar och röntgensvar kommer med nu.

MIKAEL BERGSTRÖM