Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.
Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka. Foto: Johan W Avby
Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.En stor grupp människor från bland annat Irak, Syrien och Eritrea träffas varje vecka i Öxnehaga kyrka för att umgås, promenera, träna svenska, ha andakt och just nu lära sig mer om hälso- och sjukvård. En del har bott i Sverige länge, andra är nyanlända eller asylsökande. Så här fungerar sjukvården i Sverige.  Hälsokommunikatör Dina Markos och sjuksköterskorna Anette Jonsson och Viktoria Ackfeldt ger information på arabiska till George Rafek, som kom till Sverige från Syrien i början av januari.Dags för utvärdering. Alla deltagare får ge ett omdöme om hälsoskolan utifrån en enkel enkät med bilder. Tolken Margret Yacoub ( i vitt) hjälper till att förklara frågorna.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om svensk hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Jag har inte behövt söka sjukvård. Men detta är jättebra information för framtiden. Det går inte att jämföra länderna. Här är livet jättebra, säger George Rafek som kom till Sverige i början av januari 2017 från Aleppo i Syrien.

Med blott 27 dagar i Sverige, var han den färskast asylsökande, när hälsokommunikatör Dina Markos och sjuksköterskorna Anette Jonsson och Viktoria Ackfeldt kom för den andra träffen i hälsoskolan.

hälsoskola
Sjuksköterskan Anette Jonsson och hälsokommunikatören Dina Markos får många spontana samtal med deltagarna i hälsoskolan.

Viktiga råd för att hålla sig frisk

Den stora gruppen delades i två, och på dagens program stod bland annat information om sårvård och vinterkräksjuka.

– Man kan känna sig väldigt sjuk och matt, få ont i musklerna, hög feber och huvudvärk, förklarade Viktoria Ackfeldt och gick över till de viktiga råden om handhygien och andra åtgärder för att klara sig från vinterkräksjukan.

Att inte den som har magsjuka ska åka och sätta sig i vårdcentralens väntrum, med risk för att smitta ner andra, var också ett av många viktiga råd.

– Detta är jättebra med den här informationen, tycker Adlhe Benammie, som för många år sedan kom till Sverige från Libanon.

Sprider kunskap om Sverige

Som viktig och central person i gruppen finns Seyde Aslan, som med starkt medmänskligt engagemang ser till att inkludera alla i de regelbundna träffarna för gruppen. Hon har också knutit till sig flera frivilliga krafter som kan hjälpa till att sprida kunskap om det svenska samhället.

Här finns Karin Ågren, tidigare lärare i svenska och historia på Per Brahegymnasiet, och här finns  Gunnel Hall, tidigare ansvarig för sjuksköterskeutbildningen på Hälsohögskolan.

– Jag bor här på Öxnehaga och har lärt känna Seyde. Vi jobbar bra ihop och jag kan bidra med min kunskap, säger Gunnel Hall.

För Seyde är det självklart att arbeta med integration genom språkcafé och genom att sprida kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

”Man lär sig om livet”

– Hälsoskolan är jättebra. Man lär sig om livet. Jag brukar till exempel hämta broschyrer på olika språk från sjukvården och dela ut. Jag berättar för alla att man ska ringa 1177, säger hon och visar upp Region Jönköpings läns affisch om 1177, vårdcentral och i sista hand akutmottagningen för den som behöver söka vård.

– Vi berättar om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och vi pratar mycket om egenvård – vad man kan göra själv utan att behöva söka sjukvården. Det är väldigt uppskattat när vi kommer. De skulle nog gärna vilja att vi var med varje gång, säger Dina Markos, en av hälsokommunikatörerna i Region Jönköpings läns asyl- och integrationsteam.

MIKAEL BERGSTRÖM