Hälsocafé – en samlingspunkt som stärker patienter och närstående

För dig som patient med kronisk sjukdom – eller närstående, ska Hälsocaféet vara en naturlig mötesplats för att skapa nya nätverk och ge ett stöd till den som själv vill kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken bakom den satsning som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan sjukvården och övriga samhället.

– Vi hoppas och tror att begreppet Hälsocafé kan bli en rörelse i samhället för att fler människor med fördjupad kunskap och stöd av andra ska kunna ta större eget ansvar för sin hälsa, säger Annmargreth Kvarnefors, projektledare för Hälsocafé, en del i satsningen Hälsa för livet.

Syftet är att skapa en mötesplats för patienter och närstående som vill ha stöd och kunskap, men också möjlighet att själva kunna hantera sin hälsa och delta i utvecklingen av vården.

Annexet till Ryhovs herrgård i Jönköping är den fysiska platsen för detta projekt i gränslandet mellan hälso- och sjukvården och aktörer i övriga samhället.

Olika cafémöten

Här finns till exempel Hjärtats hus, en träffpunkt varje vecka för alla berörda av cancersjukdom, ledd av volontärer. Här finns också Lev för att leva, ett samarbete mellan Riksförbundet HjärtLung och Region Jönköpings län, och caféer kring psykisk ohälsa och en återhämtningsinriktad psykiatri.

Hälsocaféet är ännu så länge i sin linda. Fler nätverk planeras, både för olika patientföreningar och för alla de människor med kroniska sjukdomar som inte har eller är med i någon förening.

Självhjälpsgrupper som nu ska breddinföras, och lärcaféer som finns kring olika diagnoser, är naturliga inslag i ett Hälsocafé. Liksom det Levande bibliotek som Region Jönköpings län håller på att bygga upp, bestående av människor med patient- eller närståendeerfarenhet som kan bidra med sin kunskap i olika forum.

Skapa trygghet

– Syftet är att den som är patient ska känna sig trygg. Målet är att skapa en god hälsa och vård på lika villkor för alla.  Verksamheten ligger utanför sjukvården och mycket bygger på volontärer. Region Jönköpings län bidrar med resurser i form av lokaler, projektledning, och i viss mån föreläsare, säger Annmargreth Kvarnefors.

Satsningen är dessutom ett led i såväl den patientlag som kom 2015, som de nationella utredningar som pekat på patienters och närståendes delaktighet i sin egen vård.  

– Vi är bara i början av vad Hälsocaféet kan fyllas med. Visionen är att den här formen ska spridas i hela länet. Det handlar om en rad olika aktiviteter, alla med samma syfte att stärka patienter och närstående till en bättre livssituation, säger Annmargreth Kvarnefors.

MIKAEL BERGSTRÖM