Gislaveds planering ledde till nya företagsnätverk

Vi har kunnat öppna många nya fönster i tekniksamverkan, till nytta för näringslivet i vår region, säger Leif Österlind, näringslivschef i Gislaved, som var med i kampen om etablering av Europas största batterifabrik.
Vi har kunnat öppna många nya fönster i tekniksamverkan, till nytta för näringslivet i vår region, säger Leif Österlind, näringslivschef i Gislaved, som var med i kampen om etablering av Europas största batterifabrik. Foto: Mikael Bergström

Europas nya stora batterifabrik hamnade inte i Gislaved. Men förberedelsearbetet har gett kommunala Gislaved Näringsliv stor erfarenhet i arbetet med de dagliga etableringsfrågorna från företag. Dessutom har det lett till helt nya kontakter med verksamheter som utvecklar fossilfri teknik.

Det var i slutet av 2016 som Gislaved Näringsliv började följa processen när företaget Northvolt planerade att etablera Europas största batterifabrik för fordonsindustrin någonstans i Sverige eller Finland.

– En unik etablering, en ”once in a lifetime”-chans, säger Leif Österlind, näringslivschef på kommunala Gislaveds Näringsliv, som var samordnare när Gislaveds kommun bestämde sig för att uppvakta Northvolt med en ansökan efter en noggrann faktainsamling och diskussion med de kommunala företrädarna.

Berättade om Gislaveds erfarenheter

Leif Österlind var en av föreläsarna vid den inspirationsdag som Region Jönköpings län arrangerade onsdag 15 november  om  investeringsfrämjande åtgärder, och beskrev erfarenheterna efter  försöket att få etablering av batterifabriken till kommunen.

Gislaved Näringsliv arbetar ständigt med olika etableringsförfrågningar. Men en batterifabrik med 2 500 anställda vore förstås något alldeles speciellt.

”Spännande scenario”

– En så stor etablering kräver lite extra. Det ger ett spännande scenariotänkande hur vi skulle klara av en etablering med internationella förgreningar, infrastruktur och den arbetsmarknadsförstoring som det skulle innebära.

Förutsättningarna i Gislaved är också goda.

– Vi har ett näringsliv med speciellt DNA. Vi är i en innovativ produktionsregion, men vi ser att teknikkompetensen ökar i form av olika tilläggstjänster och logistiklösningar och vi jobbar med hela kedjan – från ax till limpa, säger Leif Österlind.

Man kan även lägga till Gnosjöregionens historia som underleverantör till fordonsindustrin, och resurser i form av till exempel testbanor som Scandinavian Raceway och Continentals testbana.

– Vi är också ett känt område för speditörer eftersom vi har så mycket tillverkningsvolymer.

Vana vid samarbete

Att näringslivet i området är vana att samarbeta är förstås ytterligare en plusfaktor.

– Vi samverkar när vi kan och konkurrerar när vi måste. Vid större projekt samverkar vi förstås.

Till detta kommer en näringslivsverksamhet som är intrimmad och van att snabbt arbeta med olika etableringsfrågor, där bygg & miljö, mark & exploatering, tekniska samt räddningstjänsten är självklara delar.

När det gäller just Northvolt fanns dock en specifik och besvärlig fråga: kraftförsörjningen.

– Den avgörande faktorn var nog behovet av att bygga sex mil ledning från våra två elnätsbolag, Eon och Vattenfall, som visade sig bli en besvärlig diskussion utanför vår kontroll, säger Leif Österlind.

De totalt cirka 35 kommuner som Northvolt tittade på, minskade stegvis till ett tiotal, och Gislaved fanns inte med bland dem. Till slut valde Northvolt att etablera sig i Skellefteå och Västerås, där enheter nu planeras.

Framtida möjligheter öppnades

Men Leif Österlind ser att deras intresse för Northvolt kan öppna framtida möjligheter.

– Vi lärde oss mycket under den här processen. Vi ligger långt framme i automationsprocesser, så jag är övertygad om att vi kan dra nytta av spinn-off-effekter i form av försörjning med produktionslösningar, eftermarknad och återvinning. Med rätt nätverk har vi krattat manegen för andra etableringar inom industriell förnyelse kring elbilsteknik, hybridteknik och vätgasteknik, säger han.

Konkret innebär det samarbete med Mariestads kommun, som har fossilfri profil, Lunds Tekniska högskola, vätgasbolag, energibolag, myndigheter och fordonsindustrin.

– Detta har lett till att vi kan öppna många nya fönster i tekniksamverkan, till nytta för näringslivet i vår region, säger han.

”Snabba omställningar behövs”

Samtidigt handlar det om att fortsätta trimma processerna för etableringar.

– Vi måste kunna leverera snabbt när vi får förfrågningar och vara beredda på snabba anpassningar. Därför behöver vi bli lite smidigare i de ramar vi har för planprogrammet kring hur vi klassificerar mark.

Dessutom handlar det om att marknadsföra både de företag och de möjligheter som finns i Gnosjöregionen.

– Vi satsar nu mycket på att tala om att vi har företag hos oss i världsklass. Vi har en stor polymerindustri och fordonsindustri. Fler företag söker sig gärna till platser där jordmånen är bra. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår profil för att bli en punkt på kartan dit utländska investeringar vill söka sig till, säger Leif Österlind.

MIKAEL BERGSTRÖM