Djordje forskar på effektivare produktionsmetoder

Djordje Popovic, doktorand på Tekniska högskolan i Jönköping,  arbetar bland annat i fabriksmiljöer och spelar in tillverkningsprocesser för att samla in data för bearbetning.
Djordje Popovic, doktorand på Tekniska högskolan i Jönköping, arbetar bland annat i fabriksmiljöer och spelar in tillverkningsprocesser för att samla in data för bearbetning.

Trähustillverkningen i Sverige har stor möjlighet att effektivisera sin produktion. Djordje Popovic, doktorand vid Tekniska högskolan i Jönköping, forskar om hur tillverkningsmetoder kan utvecklas och vilken utrustning som behövs.

 – Trähusindustrin har inte en lika utvecklad tillverkningsprocess som till exempel bilindustrin, säger Djordje Popovic. I mitt forskningsprojekt tittar jag på hur tillverkningen i fabrik kan bli effektivare och vilken utrustning som behövs för det. Jag har så kallade processplattformar som utgångspunkt för att se vilket tänk som företagen bör ha för att få effektiva produktionssystem. För delar i trähustillverkningen som inte är unika går det att automatisera, medan andra delar kräver större flexibilitet i tillverkningen. Montering av ytterväggar och gavelspetsar till exempel kan effektiveras i kundanpassade familjehus.

Ingår i forskarskola

Djordje Popovic har en Masterexamen inom Träteknik och är en av de doktorander som ingår i Tekniska högskolans forskarskola ProWOOD, som forskar med koppling till Smart Housing Småland. Ny omgång, nämligen ProWOOD+, med nya doktorander kommer börja under hösten. Annonsen är ute på nätet och rekryteringen kommer ske snart.

I sin forskning arbetar han tillsammans med flera tillverkare av trähus, bland annat Myresjöhus. Hittills har han främst studerat tillverkningen av ytterväggar, men vidgar nu sitt arbete till hela den produktion som sker off-site, alltså på fabrik.

Stort intresse utveckla processer

–  I höst blir jag klar med min licentiatavhandling, då är jag ungefär halvvägs i forskningen, säger han.

Djordje Popovic konstaterar att det finns ett stort intresse från trähusindustrin att utveckla sina processer, både för själva produktionen och för projekteringen.

– De är medvetna om att deras tillverkning är outvecklad. Samtidigt finns det ett stort intresse för att bygga trähus i Sverige. Det är en tradition och det är miljövänligt. Vi har flera och kommer ha ännu mer företag som bygger på höjden, mellan fyra och sex våningar, säger han.

MIKAEL BERGSTRÖM