Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov

Sedan början av oktober är Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov, med ansvar för i första hand kirurgisk vård, sektionen för chefläkare och patientsäkerhet. En tjänst som hon ska kombinera med deltidstjänst som överläkare i ortopedi.

– Min stora mission är att vara ett stöd till verksamheterna i patientsäkerhetsarbetet, genom bland annat utbildning. Det handlar om att skapa en patientsäkerhet i grunden, men också få ett lärande när något har gått fel och det uppstått en allvarlig vårdskada, eller varit risk för en allvarlig vårdskada, säger Birgitta Ekstrand.

För många medarbetare i hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är Birgitta Ekstrand välkänd.

Efter utbildning och arbete som sjuksköterska i början av 1980-talet, valde hon att läsa medicin i Uppsala med siktet inställt på att bli ortopedläkare i Jönköping.

– Under min sjuksköterskeutbildning hade jag praktik på ortopeden B, på gamla Västra klinikerna. Där blev jag förälskad i den ortopediska miljön. Min högsta önskan var att få komma tillbaka dit som färdig sjuksköterska och det fick jag också, berättar hon.

Mångårig ortopedläkare i Jönköping

Under 14 år arbetade hon som ortopedläkare i Jönköping, som ST-läkare och som färdig specialist, med reumaortopedi som nisch, alltså ortopedi för patienter med reumatologiska sjukdomar.

Efter åtta år i Halland, som verksamhetschef för ett ortopedsjukhus och som chefläkare i Region Halland och några år som ortopedläkare i Värnamo och tillförordnad chef för kirurgisk vård, har hon nu återvänt till Länssjukhuset Ryhov igen.

– Detta är ett sjukhus med ett fantastiskt samarbetsklimat.

Här kommer hon att ha stort fokus på patientsäkerhetsarbetet.

– Det handlar om att vara ett stöd för verksamheterna i deras arbete. Patientsäkerhetslagen har två syften, att ha en bra säkerhet i sin verksamhet och att skapa ett lärande när något har gått fel, förklarar hon.

Utbildningar i patientsäkerhet

I Region Halland arbetade hon mycket med utbildning, något hon vill fortsätta med i syfte att bibehålla en bra kultur och förståelse för patientsäkerhet.

– Vi chefläkare träffar alltid nyanställda medarbetare och informerar om patientsäkerhet. Det är också alltid möjligt att be mig komma till arbetsplatsträffar och liknande, säger Birgitta Ekstrand.

I rollen som chefläkare ska hon fatta beslut om enskilda medarbetare eller händelser ska anmälas.

– Vi har skyldighet att anmäla till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, om vi uppfattar en enskild medarbetare som riskindivid. IVO kan sedan skicka vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som beslutar om påföljd.

Bedömning av undvikbar vårdskada

Mer vanligt är bedömningen om en händelse i vården är en allvarlig vårdskada eller varit risk för allvarlig vårdskada, och då ska leda till lex Maria-anmälan efter intern utredning. Med det menas ett fysiskt eller psykiskt lidande, eller dödsfall, som hade kunnat undvikas om vården vidtagit tillräckliga åtgärder.

– Det är alltid en händelse som utreds, men det drabbar förstås de personer som varit inblandade, så patientsäkerhetsarbetet är till för både patienterna och medarbetarna, säger Birgitta Ekstrand.

Patientsäkerhet lyftes 2008

Hennes intresse för patientsäkerhet väcktes på allvar när Svensk Ortopedisk förening på sin nationella veckokonferens 2008 lyfte fram problemen med rökning i samband med operationer ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

– Vår förening var väldigt tidigt ute med fokus på patientsäkerhet och bildade en kommitté för detta.

Själv har Birgitta Ekstrand på senare år varit vice ordförande i Svensk Ortopedisk förening och bland annat haft ansvar för kvalitetsfrågor. Från kommande årsskifte tar hon över rollen som ordförande.

– Ett ideellt uppdrag som är mycket glädjefyllt. Dessutom får jag nu arbeta på den ortopedklinik där jag fått min ortopediska fostran, något jag är mycket stolt över, säger hon.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Birgitta Ekstrand tar över de ansvarsområden som Axel Ros har haft. Axel Ros finns kvar som sektionschef för chefläkare och patientsäkerhet och arbetar med att leda och koordinera arbetet. Dessutom är han Sydöstra sjukvårdsregionens representant i den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet, som ingår i Sveriges regioners system för kunskapsstyrning.

 

Birgitta Ekstrand
Birgitta Ekstrand
chefläkare