Alla får plats-veckan får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018

En grupp människor står utanför en kyrka
Hos oss får alla plats, säger Ola Gustafsson, näringslivs- och fritidsansvarig på Aneby kommun, Hussain Ali Hassan, socialassistent individ- och familjeomsorgen, Thomas Arvidsson, pastor Korskyrkan, Henny johansson, Röda Korset, Peter Andreasson, kyrkoherde, Linn Eklund, flyktingassistent och Anett Olsen, Studieförbundet Vuxenskolan. De är några av deltagarna i organisationsgruppen i Aneby för ”Alla får plats-veckan”. Foto: Johan W Avby
En grupp människor står utanför en kyrkaGudstjänst utomhusEn familj sitter i ett stort tält och äterEtt stort antal människor köar i ett tältLunchservering på torgetbild på Alice Bah KunhkeEtt antal unga musikerEn ung kille prövar prick-skytte i innebandyUngdomar sjunger på en scen

En sensommarvecka varje år blir Fredstorget i Aneby samlingspunkten för musik, dans, föreläsningar, mat från olika länder och inte minst mänskliga möten – mellan olika kulturer, över generationsgränser och grannar emellan. En enorm vinst för folkhälsan konstaterar arrangörerna, som med sin nominering har utsetts till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018.

– Valåret 2014 kom det ganska alarmerande rapporter om främlingsfientliga inställningar och demonstrationer, bland annat 1 maj i Jönköping. Detta gjorde att vi i Aneby började fundera på vad vi kan göra. Det som sker i övriga samhället berör också oss och vi ville göra något innan det blir ett problem, genom att belysa vikten av ett mångkulturellt samhälle, där vi visar respekt för varandra och alla får plats, säger Peter Andreasson, kyrkoherde i Aneby.

Brett samarbete

Det är en mörk, regntung vardagseftermiddag när vi möter honom och en rad andra företrädare för ”Alla får plats-veckans” organisationsgrupp i Aneby. Engagemanget och samarbetet känns påtagligt hos deltagarna som kommer från de olika samfunden, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Aneby sportklubb, Rotary, Aneby Näringslivsförening eller Aneby kommuns olika verksamheter inklusive Kulturskolan.

2014 genomfördes den allra första ”Alla får plats”-veckan på Fredstorget i Aneby.

”Talade om diskrimineringsgrunderna”

– Vi fick till ett otroligt bra program första året, som föll väl ut. Vi började med Fredstorgsgudstjänst på söndagen och fyllde sedan på måndag till lördag med mat, musik och gästföreläsningar. Vi talade om diskrimineringsgrunderna och hade besök av bland annat landshövdingen, Frida Sandahl från Qom Ut och prästen Fredrik Hollertz, initiativtagare till klockringningen i Jönköping, säger Peter Andreasson.

Kända föreläsare

”Alla får plats”-veckan har år för år vuxit i omfattning och till ett arrangemang som lockar långt fler än de 6 800 invånarna i Aneby. Temat om alla människors lika värde har bland annat markerats genom besök av talare som Mona Sahlin (då nationell samordnare mot våldsbejakande extremism), eller kulturminister Alice Bah Kuhnke. Studiebesöken har också strömmat till från andra kommuner och regionfullmäktige och andra organisationer har förlagt möten till veckan.

Det lokala engagemanget är stort. Kulturskolans elever svarar för mycket musik, lokala restauranger har lunchservering på torget, föreningslivet visar olika aktiviteter och skolorna i Aneby har temavecka om bland annat demokrati och integration. Dessutom filmvisning och debatter.

Eleverna tågar till Fredstorget

– Veckan genomsyrar skolans arbete. Eleverna tågar från sina skolor ner till Fredstorget, säger Ola Gustafsson, näringslivs- och fritidsansvarig i Aneby kommun.

Ett av syftena med veckan är att skapa sociala mötesplatser och minska avståndet mellan människor i Aneby.

– Veckan på Fredstorget fungerar som ett vardagsrum när det är som bäst, säger Thomas Arvidsson, pastor i Korskyrkan.

”Träffar nya människor”

– Här kan vi träffa nya människor som vi inte visste fanns. En deltagare sa en gång att det är lika viktigt att människor från Korskyrkan och Svenska Kyrkan lär känna varandra, som att nyanlända och genuina Anebybor träffas. Det handlar om att minska avstånd och bygga broar mellan människor och grupper i ett samhälle, säger Peter Andreasson.

Samtal i matkön

– Den som tagit del av någon torgaktivitet har garanterat träffat och pratat med någon som den inte kände innan, särskilt på den ”after work” med all världens mat som vi arrangerar på fredagskvällen. Att det blir lite kö gör ju bara att folk pratar med varandra, säger Ola Gustafsson med ett leende.

Men integration sker inte av sig självt. Ibland handlar det om att överbrygga en reserverad inställning.

– Vi insåg redan 2014 att vi hade ungefär samma bakgrund. Om vi skulle bygga broar och tänka integration behövde vi vidga vår arbetsgrupp, och vi fick till 2015 med flera personer från andra bakgrunder, översatte vårt programblad till fler språk och gjorde det möjligt för alla att delta. Vi lyckades verkligen mixa människor och skapa en riktig folkfest med mat och öppen scen, tycker Peter Andreasson.

Arbetet med veckan har skapat nära kontakter mellan de olika aktörerna. Värdet av det visade sig när Aneby kommun fick ta emot 80 asylsökande under fem månader vid ett asylboende på Gransnäs ungdomsgård 2015.

Volontärer bemannade asylboende

– Kommunen ville ha volontärer som bemannade asylboendet. Vi skapade sex lag som turades om att bemanna boendet hela tiden vart sjätte dygn i fem månader och vara ett stöd. Det gick ganska lätt att få människor att ställa upp, men vi har också en tradition sedan 1940-talet av att ta emot flyktingar, säger Henny Johansson från Röda Korset.

Det var en tid som dessutom resulterade i en bok 2016 med titeln ”Alla skrattar och gråter på samma språk”, med berättelser av svenskar och asylsökande.

Folkhälsopriset ger energi

Att ”Alla får plats”-veckan får ta emot Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018 ger förstås ytterligare energi för det fortsatta arbetet.

– Det är en sporre och ett kvitto på att vi jobbar brett, säger Peter Andreasson.

– De sociala kontakterna och relationerna är grunden för folkhälsa. Annars hjälper det inte hur mycket du tränar på gym eller springer i spår, säger Ola Gustafsson.

Ger effekt

Samarbetet i ”Alla får plats-veckan” ger också effekter under övriga året.

– Vi har skapat nätverk och gör andra saker tillsammans, till exempel integrationsarbete. Tack vare korta kontaktvägar minskar avstånden, säger Anett Olsen på Studieförbundet Vuxenskolan.

– Vi arbetar i många olika projekt, och samverkan underlättas av alla kontakter. Fler är motiverade till att hjälpa till och bidra, säger Linn Eklund, flyktingassistent på Aneby kommun.

Nu pågår planeringen för fullt inför 2019.

– Kärnan i styrgruppen har hela tiden varit densamma. Vi går in i detta med en frivillighet, för vi är alla motiverade att jobba tillsammans med de här frågorna för att göra skillnad i samhället. Vi skapar detta från år till år så länge som det känns meningsfullt. Avstånd växer på något sätt av sig självt, men broar byggs inte av sig själva, säger Peter Andreasson.

MIKAEL BERGSTRÖM 

 

Fotnot 1: Organisationsgruppen i Aneby får ta emot folkhälsopriset i samband med regionfullmäktiges sammanträde 5 februari 2019.

Fotnot 2: Fredstorget i Aneby fick sitt namn vid en invigning 1987 av dåvarande nedrustningsminister Maj-Britt Theorin.