Beslut i lex Maria-ärende - patient fick ytlig brännskada

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient på Höglandssjukhuset som drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning.

Diarienummer: RJL 2018/1086 och IVO 8.1.1-15719/2018-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som haft en droppslang fasttejpad på vänster armveck, där tejpen lossnade och drog med sig det yttersta hudlagret. Vid omläggning av såret behandlades det friska hudområdet med salvan Cavilon för att skydda huden, men salvan självantändes. Lågan släcktes omedelbart med en filt och patienten fick endast en ytlig brännskada.

Kontakt

Elin Roos af Hjelmsäter
Chefläkare och ansvarig för lex Maria Region Jönköpings län
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.