Vinnare i årets influensavaccinationstävling utsedda

Fyra leende kvinnor står och tar emot ett inramat diplom.
Majja Hörnmark, vårdenhetschef och vaccinationsansvarig, Gunilla Magnusson, verksamhetschef och Marina Ahlgren, distriktssköterska och vaccinationsansvarig på Bankeryds vårdcentral fick idag ta emot diplom och pris av smittskyddsläkare Malin Bengnér (längst fram) för bästa jobb med influensavaccinationerna i Region Jönköpings län. Foto: Alexandra Svedberg
Fyra leende kvinnor står och tar emot ett inramat diplom. En grupp leende människor sitter runt ett fikabord.

Bankeryds vårdcentral fick idag besök av Region Jönköpings läns smittskyddsläkare Malin Bengnér som delade ut pris för bästa jobb med årets influensavaccinationer.

Vårdcentralen delar priset med medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus och Mullsjö kommun. Det är enheter som toppar toppen, då Region Jönköpings län återigen var bäst i landet på att vaccinera, men en vaccinationsgrad på 63 procent bland dem som är 65 år eller äldre. I år har dessutom andelen vaccinerad personal ökat med 50 procent.

 – Vi har tryckt extra på det i år, säger Malin Bengnér. Förra årets influensasäsong slog hårt mot de yrkesverksamma. Det vill vi inte se igen.

De vinnande enheterna har arbetat aktivt och systematiskt med att få fler att vaccinera sig.

– De har en hög vaccinationsgrad, säger Malin Bengnér.

Personalen vaccinerade sig

På Bankeryds vårdcentral har i stort sett alla i personalen vaccinerat sig. Under säsongen har de bara haft en sjukskrivning som de tror har med influensan att göra.

– Jag är stolt över att så många i personalen valde att vaccinera sig, säger Gunilla Magnusson, verksamhetschef på Bankeryds vårdcentral. På så vis minskar vi risken att föra smittan vidare till patienter och vi kan också minska sjukfrånvaron och istället vara på plats och ta hand om de som behöver oss.

Gunilla Magnusson tror att sättet som vårdcentralen organiserade vaccinationerna på är ett framgångsrecept.

– Vi avsatte tider runt lunch då sköterskorna var beredda att vaccinera personalen. Vi har påmint och informerat, berättar Majja Hörnmark, vårdenhetschef på Bankeryds vårdcentral och en av två vaccinationsansvariga.

Extra öppet på kvällarna

Bankeryds vårdcentral har också lyckats vaccinera en hög andel ur befolkningen. De hade öppet ett par timmar varje dag för drop-in. Det här året körde de också extra öppet på kvällarna för de i arbetsför ålder.

– Många yngre som tillhör riskgrupper kom då. Det märktes att de behövde den här tiden, säger Majja Hörnmark.

Motiveringen till priset i influensavaccinationstävlingen är:

”Genom att uppmuntra personalen till vaccination och skapa goda, lättillgängliga förutsättningar för vaccination på den egna enheten, har ni lyckats nå en god vaccinationstäckning bland personalen.”

De vinnande enheterna får diplom och  ett vaccinationspaket från Unicef med 500 vaccindoser till barn i låginkomstländer

Bygger förtroende

Malin Bengnér tror att det goda resultatet för hela Region Jönköpings län, som alltså är bäst i landet på att vaccinera, beror på ett mycket aktivt och utåtriktat sätt att arbeta med frågan.

– Vi försöker höras och synas och bygger på så sätt upp ett förtroende. Folk känner sig trygga med vaccinet. Just nu håller influensasäsongen på att ebba ut. Toppen var runt vecka 7, berättar Malin Bengnér. Vi kan se att årets vaccination har haft bra skyddseffekt. Vi har undvikit många sjukdomsfall.

Fakta influensavaccinationer 2018/2019:
Totalt har det givits 63 803 doser influensavaccin i länet.
Andel vaccinerade som är 65 år eller äldre var 63,3 %.
Antalet personalvaccinationer har stigit från 3 079 säsongen 2017/2018 till 4 720 denna säsong.

Kontakt:
Malin Bengnér, smittskyddsläkare
010-242 23 34
malin.bengner@rjl.se