Vårdcentraler planerar studentdrivna mottagningar

Två kvinnor står och gör v-tecken framför en grävmaskin
Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv, och Christina Uppenberg, verksamhetschef för Råslätts vårdcentral, planerar för studentdrivna mottagningar. Bra Liv kommer att driva kliniska undervisningsmottagningar, KUM, där blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter tar emot patienter under handledning, bland annat på den helt nya vårdcentralen som nu börjar byggas i Råslätt utanför Jönköping. Foto: Johan W Avby

Den nya vårdcentralen i Råslätt utanför Jönköping blir en av de vårdcentraler som även får en mottagning driven av studenter – blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Denna kliniska undervisningsmottagning ger studenterna träning i det viktiga teamarbetet i vården.

– Det ska bli jättekul. Alla på vårdcentralen ser fram emot detta. Jag tror att det innebär att vi kommer att växa som vårdcentral och öka intresset för Bra Liv och Region Jönköpings län. Studenterna kommer också med ny kunskap, säger Christina Uppenberg, verksamhetschef för Råslätts vårdcentral.

I januari 2019 startade studieort Jönköping med 26 läkarstudenter i den decentraliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet, där studenterna från termin sex delas upp på studieorterna Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar.

Studentdrivna mottagningar

I avtalet med Linköpings universitet ingår att studieorterna ska driva kliniska undervisningsmottagningar, KUM, likt de studentdrivna avdelningar, KUA, som finns i Linköping sedan många år. Här ska läkarstudenter driva mottagning tillsammans med studenter från andra vårdutbildningar.

– I Region Jönköpings län är det vi som fått uppdraget att driva KUM. Det kommer att bli KUM här på nya vårdcentralen i Råslätt, samt på en vårdcentral i Jönköping och en i Huskvarna, säger Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

Hösten 2020 ska den första KUM vara igång. I Råslätt startar den så snart den nya vårdcentralen är klar, strax efter årsskiftet 2020/2021.

Lära sig teamarbete

– Det handlar om fysiska enheter och ett mentalt tänkande för att studenterna ska lära sig ett interprofessionellt arbetssätt, ett teamarbete med patienten, säger Lotta Larsdotter.

KUM-mottagningen är en kurs under två veckor. Till en början är det blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som ska bemanna mottagningen, 6-7 studenter i taget. På sikt kan även fler av de vårdutbildningar som bedrivs på Hälsohögskolan i Jönköping bli aktuella.

– Det är ju många studenter som ska vara här, så vi räknar med att KUM-mottagningen kommer att vara bemannad tolv veckor på våren och tolv veckor på hösten. I och med att vi bygger nytt kan vi anpassa lokalerna i samarbete med Futurum och mottagningen blir en integrerad del av den övriga ordinarie vårdcentralen, beskriver Christina Uppenberg.

Patienter slussas till KUM-mottagning

Av de patienter som söker vård hos Råslätts vårdcentral kommer ett antal att efter medicinsk bedömning och samtycke att ”slussas” vidare till KUM-mottagningen, där de tas emot av studenter. Samtidigt finns både professions- och teamhandledare inom vårdcentralens ordinarie verksamhet nära till hands.

– Vår tidigare erfarenhet av studentmottagning är att patienterna tycker att de blir väldigt väl omhändertagna, säger Christina Uppenberg.

Genom KUM-mottagning får studenterna möjligt att diskutera patientfallen både med sina handledare och tillsammans med övriga professioner.

Lära vad andra professioner kan bidra med

– Huvudskälet är att se vad det finns för andra professioner och vad de kan bidra med. Kanske kan en annan profession se det jag inte själv kan göra när det handlar om en patients problem, tar Lotta Larsdotter som exempel.

Genom det här arbetssättet får studenterna en bra introduktion till hur de senare kommer att arbeta i sina olika yrkesroller.

– På det här sättet kommer studenternas utbildning att följa det arbetssätt som vi under lång tid har utvecklat. Här får vi också möjlighet att lära dem våra olika arbetssätt för några huvudgrupper av patientflöden; patienter med kronisk sjukdom, multisjuka, vårt akutflöde och vårt arbete med prevention, säger Lotta Larsdotter.