Välkommen till regionfullmäktige 10 april 2018!

Tisdag 10 april 2018 möts politikerna i regionfullmäktige i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping, för att bland annat diskutera motioner, frågor från ledamöter, årsredovisningen för 2017 och en rad granskningar från regionrevisionen.

Regionfullmäktige startar klockan 9.

I början av mötet presenteras fristadsförfattaren och därefter, klockan 9.50, delas Vetenskapliga priset ut.

I årsredovisningen ingår barnbokslutet, patientsäkerhetsberättelsen och hållbarhetsredovisningen.

Du kan följa sammanträdet på plats i Rosensalen eller via webben:

Fullmäktige via webb-tv

Handlingarna till mötet:

Regionfullmäktige 10 april 2018