Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.
Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken. Foto: Johan W Avby

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

– Alla patienter är förstås tacksamma att utredningen går så snabbt som möjligt, och de flesta upplever nog att det är bra struktur på utredningen och behandlingen, säger hon.

Som ST-läkare och snart färdig specialist i allmänmedicin träffar hon patienter med stor bredd av problem och oro. En del söker för symptom där de själva känner oro för att det kan vara cancersjukdom.

28 SVF-förlopp

I dag finns det så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF, för 28 olika cancersjukdomar. Under 2018 införs SVF för de tre sista cancerformerna.

Startskottet för SVF-remiss är en misstanke, alternativ välgrundad misstanke (varierar mellan de olika SVF-förloppen) som uppstår. För många cancerformer sker det oftast vid besök på vårdcentralen. Även om oron förstås ökar när patienten inser att det finns en välgrundad misstanke, så är tacksamheten stor för att det går snabbt till nästa steg i undersökningen.

Tid samma dag vid allvarlig symptom

– Den som ringer vår telefonrådgivning och beskriver något av de alarmsymtom som finns beskrivna, får ofta tid för besök samma dag, säger Elin Ambjörnsson.

Läs mer:
Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen