Vaccination mot rotavirus ger färre svåra sjukdomsfall

En mamma håller sitt spädbarn i famnen med en vårdmedarbetare i bakgrunden.
Alla spädbarn i Jönköpings län erbjuds sedan 2014 vaccinering mot rotavirus i barnhälsovården. Det har lett till att antalet svåra sjukdomsfall i magsjuka som kräver sjukhusvård har minskat kraftigt, visar en utvärdering från barnhälsovården. Foto: Johan W Avby

Sedan 2014 erbjuder Region Jönköpings län vaccin mot rotavirus till spädbarn. Detta för att minska risken för svåra sjukdomstillstånd och sjukhusvård i denna mag- och tarmsjukdom. Vaccinationerna har gett god effekt, visar en uppföljande studie.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till att barn upp till fem års ålder drabbas av diarréer och kräkningar, vilket kan leda till uttorkning, i vissa fall så svårt att det kräver sjukhusvård, vilket drabbar drygt 2000 barn per år i Sverige.

Därför beslöt dåvarande Landstinget i Jönköpings län 2014 att erbjuda vaccination mot rotavirus, som nummer två i Sverige, några månader efter Stockholm.

Behandling med dropp

– Särskilt för barn upp till ett år kan det bli en allvarlig sjukdom. Om barnet blir uttorkat kan det krävas behandling med dropp på sjukhus, vilket blir ganska tufft för barnet, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

Hon har lett en uppföljande studie av utvecklingen sedan vaccinationen startade.

– Vi har utgått från vår kliniska vardag för att ta reda på föräldrarnas attityder till vaccination, hur många vi når med vaccinationen och hur många barn som läggs in på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, säger Carin Oldin.

81 procent vaccineras nu

Det visar sig att antalet barn i Jönköpings län som vaccineras mot rotavirus har ökat från 76 procent 2014 till 81 procent 2017.

– Vaccinationstäckningen är bra, med tanke på att vi bara hållit på i några år. Man kan jämföra det med cirka 97 procents täckning i Svenska barnvaccinationsprogrammet som funnits i många år.

 Samtidigt har antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka orsakat av rotavirus halverats sedan 2014. 2018 handlade det om 142 vårddygn i Jönköpings län.

– Vi ser en tydlig nedgång av gastroenterit, alltså magsjuka som orsak till sjukhusvård av barn. Majoriteten av de barn vi vårdar för detta är som tidigare under ett års ålder, säger Maria Ekelund, verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Den här trenden visar att vaccinationen har önskad effekt.

Minskad smittrisk på sjukhus

– Det är förstås väldigt bra att barn inte blir så sjuka så att de behöver hamna på sjukhus. Dessutom är rotavirus väldigt smittsamt och dessa barn riskerar annars att smitta andra barn som vårdas, säger Carin Oldin.

I studien har omkring 360 föräldrar i Jönköpings län fått svara på frågor om sin inställning till vaccination mot rotavirus.

– Det viktigaste för föräldrarna är att vaccinet är väl testat och ger ett bra skydd mot sjukdomen. Det näst viktigaste är att hälso- och sjukvårdspersonalen rekommenderar vaccinering. Det är föräldrarna som bestämmer, men vi måste förvalta deras förtroende genom att ge kunskap, säger Carin Oldin.

Information är viktigt

Samtidigt visar enkätundersökningen att åtta procent av föräldrarna är osäkra på om de ska säga ja till vaccinet eller inte och 20 procent av alla föräldrarna uppger att de är osäkra på om de fått tillräckligt med information inför vaccineringen.

– Detta är något som vi ska ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla informationen. Vi märker överhuvudtaget att föräldrar vill ha mer kunskap kring vaccinationer och vi välkomnar frågor, säger Carin Oldin.

För barnhälsovården är det viktigt att ha respekt för den oro som kan finnas hos föräldrar inför sitt beslut om vaccination eller inte, och därför också informera om de biverkningar som kan finnas.

Ger ett starkt skydd

Vaccinet ger ett starkt skydd mot den svårare formen av magsjuka, men vissa barn kan få lättare diarré och gaser i magen några dagar som biverkan. Det förekommer även ett mycket sällsynt men allvarligt tillstånd där tarmpassagen blockeras. Tillståndet kan dock behandlas effektivt.

  – Föräldrar får information att söka vård om barnet skulle bli skrikigt och verkar ha ont, säger Carin Oldin.

WHO rekommenderar

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderade redan 2013 att vaccination mot rotavirus skulle införas. I dagsläget har ungefär hälften av regionerna i Sverige infört erbjudandet om vaccination.

– Vi räknar nu med att rotavirusvaccination kommer att införas i det Svenska barnvaccinationsprogrammet under 2019.

Genom den uppföljande studien finns det nu kunskap om införande av rotavirusvaccination, något som också Folkhälsomyndigheten haft nytta av inför sitt ställningstagande om nationellt införande.

”Vaccinationen gör nytta för barnen”

– Gör vi en satsning vill vi också utvärdera för att dra lärdomar. Det känns bra att vi kan visa att vaccinationen faktiskt gör nytta för barnen, säger Carin Oldin, som tillsammans med kollegor nyligen fått en vetenskaplig artikel om studien publicerad i tidskriften Acta Paediatrica.

Fotnot 1: Studien om vaccination mot rotavirus är gjord i samarbete mellan barnhälsovården, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, smittskydd vårdhygien samt Futurum (Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård).

Fotnot 2: Vaccinationen mot rotavirus sker i två doser och ges via munnen, den första när barnet är sex veckor, den andra vid tre månaders ålder.

Läs mer på 1177: Vaccinationsprogrammet för barn (Extern länk)