Utvecklingskraft en mötesplats om hälsa, arbetsglädje och uthållighet

Bild på en man på en scen
Kidnappad i över 2 000 dygn i Saharas öken. Varmt, skitigt och utan att ha kontakt med omvärlden. Johan Gustafssons gripande berättelse gav en liten inblick i under vilka extrema förhållanden han levde i kidnapparnas våld. Foto: Lii Almnäs

Under två dagar samlades över 700 deltagare på Utvecklingskraft i Jönköping, Sveriges största mötesplats om hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård, med årets tema ”kraft till att skapa hälsa”. Deltagarna fick bland annat lära sig verktygen för att skapa glädje i arbetslivet, men även prov på uthållighet under extrema förhållanden, berättat av Johan Gustafsson, känd som ”Mali-svensken”.

Utvecklingskraft var i år för 17:e gången den stora mötesplatsen för att ta del av det utvecklingsarbete som sker inom svensk hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg, men också möjlighet att nätverka med kollegor från stora delar av Sverige.

Med tretton föreläsare, nästan 70 posterpresentationer, 14 utställare, 58 seminarier och tolv workshopar är det ett stort och brett utbud av ämnen som möter deltagarna.

”Arbetsmiljö och kommunikation lockar”

– Vi har i år rekord i antal deltagare och i antal posterpresentationer. Vi ser att seminarier om bland annat arbetsmiljö och kommunikation är väldigt lockande. Jag vill att deltagarna ska få med sig kraften hem att fortsätta med det goda arbete de gör – och gärna prova nya saker, säger Eva Werner, en av projektledarna för Utvecklingskraft.

Under de två dagarna föreläste bland andra Johan Gustafsson och Jan Haak om extrem uthållighet, med helt olika perspektiv. Om behovet av att känna hopp och mening, existentiell hälsa, talade teologie doktor Cecilia Melder, medan Derek Feeley, vd för Institute of Healthcare Improvement, talade om vikten av glädje i arbetet.

De nästan 60 seminarierna spände över ett brett område, som olika satsningar i primärvården för att ta hand om patienter med stressrelaterade problem, till ökat fokus på trycksår för patienter som vårdas på sjukhus.

Läs mer, se fler bilder samt filmklipp från Utvecklingskraft: