Utvecklingsarbetet av cancervården går in i ”andra halvlek”

Fyra personer samtalar på en scen
Sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, Kirurgisk vård, intervjuade Maria Engström, primärvårdsöverläkare, Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt läkaren Jesper Aagesen, Medicinsk vård, om deras syn på hur vi ska nå målen med behandlingsstart för de olika cancerförloppen. Foto: Mikael Bergström

Standardiserade vårdförlopp är nationellt infört för 31 cancerdiagnoser. Nu handlar det om att trimma processerna för att klara behandling inom utlovad tid och att utveckla processen efter start av behandling. Fyra cancerprocesser med SVF-förlopp blir under 2019 pilotprocesser i detta arbete som sjukvården gör med patientmedverkan. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en sammanhållen rehabilitering.

– Vi går nu in i andra halvlek i SVF-arbetet vilket innebär att det intensiva arbetet med att utveckla cancervården fortsätter.  Vi vet ganska väl var flaskhalsarna finns, och nu ska vi ta tag i dem. Därför blir nu cancer i tjocktarm, lunga, prostata samt gyncancer de fyra pilotområden där vi ska arbeta fram modeller för hur vi ska stödja cancerprocesserna, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård och ordförande för ledningsgruppen vid Regionalt cancercentrum sydöst.

Heldagskonferensen ”Tillsammans – för en helhetsorienterad professionell cancervård” i Jönköping 31 januari samlade omkring 90 medarbetare som på olika sätt arbetar med den kliniska cancersjukvården, men också patienter och närstående från Levande bibliotek.

Under dagen diskuterades en rad frågor kring hur vårdprocesser kan trimmas för att utveckla cancervården, inklusive den viktiga rehabiliteringen.

Det finns en stor vilja och ett starkt engagemang för att nå målen i cancersjukvården: Att få en tidig diagnostik, fastställda behandlingsstarter, kontaktsjuksköterska, en sammanhållen rehabiliteringskedja, och att få välfungerande screeningprogram och välinformerade samt delaktiga patienter.

– Jag hoppas och tror att alla lämnar den här konferensen med känslan av att ha tagit cancervården vidare ett steg till. Det blir ett hårt arbete där alla har ett ansvar, men ytterst handlar det om att göra skillnad för våra invånare, säger Kjell Ivarsson.

Läs mer och se filmklipp:

Utvecklingsarbetet av cancervården går in i ”andra halvlek”(Extern länk)