Utbildningen ”Vägen till legitimation” gav kunskap om det svenska sjukvårdssystemet

Tre personer står tillsammans
Utbildningen ”Vägen till legitimation” har gett sjukgymnast Jasna Celhasic från Bosnien och läkarna George Jejy och Iryna Goriot från Syrien respektive Vitryssland ett stöd på vägen att få en anställning i svensk hälso- och sjukvård. Foto: Johan W Avby

Under fem månader har de gått en skräddarsydd utbildning i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Därmed har de utlandsfödda akademikerna tagit ytterligare ett steg mot svensk legitimation och arbetsmarknad.

– Det har varit jättebra. Vi har fått lära oss mycket sjukvårdssvenska, säger Jasna Celhasic, sjukgymnast från Bosnien, som just nu arbetar som personlig assistent men förstås hoppas på ett arbete som sjukgymnast igen.

Hon ingår i den grupp på drygt 20 personer som i oktober 2017 började läsa ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket.

Samarbete mellan flera aktörer

Utbildningen har genomförts på Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Region Jönköpings län, dess akademi för hälsa och vård Futurum, och Arbetsförmedlingen, och Folkuniversitetet.

– Vi har jobbat mycket med hur det svenska samhället är uppbyggt och vad som skiljer i etik och bemötandet utifrån den kulturella kontexten. Det har varit väldigt lärorikt och samtidigt lite omtumlande, säger Torbjörn Kalin, lärare på socionomprogrammet.

För Iryna Goriot, narkosläkare från Vitryssland, handlar det om att klara Socialstyrelsens kunskapsprov innan hon kan söka läkartjänst i Sverige:

”Vill fortsätta som specialistläkare”

– Jag vill gärna fortsätta som specialistläkare i Sverige. Nu hoppas jag komma in på en introduktionsutbildning för utländska läkare i Linköping, säger hon.

Tanken är att en del av deltagarna ska bli aktuella för de extratjänster som offentliga arbetsgivare nu skapar:

– Vi har fått till en väldigt bra samverkan mellan Arbetsförmedling, Jönköping University och Folkuniversitetet, som vi nu kommer att fortsätta med. Vi är också väldigt nöjda med hur deltagarna har genomfört den här utbildningen, kommenterar Agneta Björck, HR-konsult i Region Jönköpings län och projektledare.

Läs mer:

Utbildningen ”Vägen till legitimation” gav kunskap om det svenska sjukvårdssystemet