Uppkoppling, patientdata och personcentrerad vård på årets Mikrosystemfestival

En man som föreläser.
För Chris Dancy började resan mot ”Världens mest uppkopplade man” när han i 40-årsåldern insåg att han måste förändra sitt ohälsosamma liv. Sedan många år mäter och registrerar han allt han gör med hjälp av smart utrustning och många olika sensorer. Tekniken att samla in data om sin hälsa kan ge helt nya möjligheter att förändra sina vanor och därmed bättre hälsa, menar han. Foto: Johan W Avby
En man som föreläser.En manapEn man står vid ett bord.Två kvinnor

Drygt 200 sjukvårdsledare från 13 länder samlades under fyra dagar till till den 15:e Mikrosystemfestivalen i Region Jönköpings län, ett mötesforum för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk. I fokus var bland annat personcentrerad vård och hur alla data om oss kan användas för att skapa hälsa.

– Vårt jobb är att utmana. Vi har möjlighet att ta ut svängarna och vill skapa en blandning av underhållning och allvar när vi väljer föreläsare, säger projektledarna Agata Rukat och Rebecka Berger på Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Från starten 2004 har Mikrosystemfestivalen utvecklats till ett mötesforum där kunskap sprids om samverkan i små grupper kring en patient och dennes behov (mikrosystem), och där tankar kring utvecklings- och förbättringsarbeten delas.

35 nationer har deltagit

– Totalt genom åren har vi på detta sätt knutit vänskapsband med 35 olika nationer, säger Rebecka Berger.

Resultatet kan ses i form av spridning av olika modeller och metoder till olika länder. Att Esther, samverkan kring insatserna från flera vårdgivare för en patient med flera behov, nu byggs upp i Singapore, är ett av många exempel på Mikrosystemfestivalens nätverkande.

Årets tema ”micromastery” syftar på en ständigt pågående process.

– Det handlar om att lärandet aldrig tar slut, utan hela tiden måste fortsätta. Man behöver repetera och lära nya moment hela tiden.

Nätverka med varandra

På Mikrosystemfestivalen blir deltagarna alltid indelade i grupper. Förutom att lyssna på föreläsningar och delta i seminarier får de också tillfälle att nätverka med varandra och uppgifter att lösa tillsammans.

– I år handlar det om att träna in varsin vers på ABBA:s ”Mamma Mia”, vilket vi sedan klipper ihop till en hel sång, säger Agata Rukat.

Årets festival innehöll föreläsningar och seminarier med stor variation.

Svårt arbete med Ebola

Stefan Liljegren, akutkoordinator för världens största ebola-sjukhus i Liberia 2014, gav en mycket fängslande föreläsning om ledarskapets betydelse i en krissituation.

Doktor Bishal Dhakal kom från Katmandu och representerade därför ett helt nytt deltagarland, Nepal. Han kallar sig själv för social entreprenör och kunde berätta hur han under sju år byggt upp Health-at-home, ett sjukvårdssystem som bygger på att vårdteamet kommer hem till patienten.

Att framtidens hälso- och sjukvård globalt bygger mycket på digitala tjänster är det ingen tvekan om. Men tekniken kan också användas till att samla in data om våra liv, och använda resultatet till att skapa en bättre livsföring.

Hälsodata kan förändra livet

Chris Dancy har drivit detta till sin spets och fått epitetet ”världens mest uppkopplade person”. Hans historia om hur livet och hälsan inte bara kan förändras utan utvecklas utifrån alla de uppkopplingar, tillbehör och sensorer som han använder, fick deltagarna att både förundras och skratta igenkännande och samtidigt inse att det dagliga livet styrs mer av deras smartphone än de någonsin tänkt på tidigare.

Läs mer:

Chris Dancy samlar ständigt data

Sjukvård i hemmet byggs ut i Nepal

”Ledarskapet är mycket viktigt i en kris”