Ungdomsmottagning online öppnar i Jönköpings län

Fyra personer tittar in i kameran
Nu öppnar Ungdomsmottagningen Jönköpings län – online. Psykolog Mari Tuneström Svarén, specialistsjuksköterska Niclas Svensson, kurator Anette Magnusson och barnmorska Marie Persson bemannar denna digitala vårdtjänst. Foto: Johan W Avby

3 maj 2018 startar Ungdomsmottagningen Jönköpings län online. Här kan ungdomar 13 till 22 år i hela Jönköpings län få tillgång till olika sjukvårdskompetenser genom ett digitalt vårdmöte, bland annat på kvälls- och helgtid.

– Den här satsningen är ett komplement till de ungdomsmottagningar som finns i många kommuner i Jönköpings län. Vi har en förväntan och förhoppning om att nå ungdomar som våra fysiska mottagningar inte når idag, till exempel på grund av långt avstånd, eller att det kan kännas jobbigt att söka till en fysisk mottagning, säger Anette Magnusson, kurator och enhetschef för ungdomsmottagningen i Jönköping.

Under ett första pilotår är det hon som tillsammans med specialistsjuksköterska Niclas Svensson, barnmorska Marie Persson och psykolog Mari Tuneström Svarén ska arbeta i online-mottagningen, placerad på mottagningen i Jönköping.

Via app eller umo.se

Ungdomarna i Jönköpings län når online-mottagningen via appen ”Ungdomsmottagningen  Jönköpings län online”, alternativt umo.se, med mobilt bank-ID.

– De kan där välja att boka en tid till någon av oss. Alternativt vänta i det virtuella väntrummet under drop-in-tid sedan de kort angett orsak till besöket och om de vill träffa medarbetare med medicinsk eller psykosocial kompetens, förklarar Anette Magnusson.

Verksamheten drivs under pilotåret delvis med nationella pengar för arbete med ungdomars psykiska hälsa.

Göra tidiga insatser

– Vi hoppas att fler ungdomar ska söka för sin psykiska ohälsa, och att vi ska kunna göra tidiga insatser, säger projektledare Martina Poulsen, som ska följa upp effekten av onlinemottagningen, men också arbeta med andra utvecklingsfrågor avseende ungdomsmottagningarnas verksamhet i hela Jönköpings län.

Besöken på ungdomsmottagningen handlar ofta om frågor och rådgivning kring preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, psykisk ohälsa eller HBTQ-frågor.

Genom online-mottagningen ökar tillgängligheten till ungdomsmottagning för ungdomar i Jönköpings län. Dessutom med bred kompetens. Förutom kurator, psykolog och barnmorska har onlinemottagningen också sjuksköterska med andrologisk (manlig medicin) kompetens.

Önskemål från ungdomar

– Sedan flera år har vi arbetat med utveckling av ungdomsmottagningarna i länet, bland annat genom workshop där ungdomar deltog. Ett tydligt önskemål från dem var utökad tillgänglighet med online-mottagning, säger Anette Magnusson.

Tanken är att online-mottagningen vid behov ska kunna slussa vidare till en fysisk mottagning, och att tidigare fysiska besök ska kunna följas upp med ett besök till online-mottagningen när det är lämpligt. Det finns dock vissa saker som online-mottagningen inte gör, som till exempel nyutskrivning av p-piller, vilket kräver fysiskt besök till barnmorska.

”Bred och flexibel satsning”

– Online-mottagningen ska bli jättespännande och roligt. Vi bara längtar efter att komma igång. Vi har försökt att göra en så bred satsning som möjligt för att verkligen testa. Vi är också flexibla att justera öppettiderna vid behov, säger Anette Magnusson.

Fotnot:

Ungdomsmottagningen i Jönköpings län online, har öppet måndagar och torsdagar 13.00-19.00 och varannan söndag 16.00-20.00 och nås via appen med samma namn, eller via umo.se.

Kontakt:
Anette Magnusson enhetschef
010-2429882

Martina Poulsen projektledare
070-2291600