Ulf har videomöte med sin läkare

En man visar en app i sin mobiltelefon
Genom mobilen och appen ”Min hälsa” kan Ulf Nygren ha videomöten med sin behandlande läkare på mag-tarmmottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Foto: Mikael Bergström
En man visar en app i sin mobiltelefonEn läkare sitter framför en bildskärm

När Ulf Nygren i Lekeryd utanför Huskvarna skulle ha en uppföljande kontakt med överläkare Christer Grännö på mag-tarmmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, blev det i form av videomöte i en avskild vrå på jobbet. Ett tiotal mottagningar på länets tre sjukhus genomför nu en pilot med videomöte med vården.

– Det fungerade väldigt bra och smidigt, lika bra som ett fysiskt besök. Det är roligt att använda ny teknik och för mig sparar det tid, minst en timme för att åka till Länssjukhuset Ryhov och hitta parkering. Men det är viktigt att man kan vara på en avskild plats och har bra täckning, säger Ulf Nygren.

Han har levt med tarmsjukdomen Morbus Crohn i många år, som orsakar en kronisk inflammation i tunntarmen.

– Jag får behandling med läkemedel intravenöst samt påfyllning av järn på mag-tarmmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. Just nu omkring en gång i månaden, säger han.

Läkarkontakt fyra gånger per år

Ungefär en gång i kvartalet blir det också ett uppföljande möte med behandlande läkare. Det var vid ett sådant tillfälle som hans läkare Christer Grännö föreslog att nästa gång skulle bli via videomöte istället.

I princip skulle förstås samma information kunna utbytas vid ett vanligt telefonsamtal.

– Men för att få känslan av ett möte är det viktigt att se varandra. Samtidigt kan videomöte kanske kännas lite opersonligt, men det är en vanesak, tycker Ulf Nygren, som tackat ja till fortsatta möten via video.

Överläkare Christer Grännö har i dagsläget haft minst ett 40-tal videomöten med patienter och tycker att mötesformen är ett intressant och effektivt alternativ.

”Ytterligare verktyg för kommunikation”

– Det är ytterligare ett verktyg för kommunikation. I stället för att behöva ta ledigt från jobbet, ta sig genom trafiken i Jönköping, leta parkering och sitta i mitt väntrum, kan jag erbjuda dem ett videomöte, där de bara behöver gå ifrån den stund mötet tar. För vissa patienter med svår sjukdom är det också mycket planering för att ta sig till vår mottagning. Eftersom vi båda också är på ”hemmaplan” kan mötet bli mer avslappnat, säger Christer Grännö, som varit nyfiken att testa tekniken.

Nybesök, samt de som behöver en tarmundersökning eller annan fysikalisk undersökning, har av naturliga skäl undantagits, men bland övriga återbesök har ett antal erbjudits möjligheten att testa videomöte med vården.

– De går på regelbundna kontroller och många känner jag väldigt väl. Jag vet vilka som behöver undersökas, och för vilka det handlar om att stämma av en ofta avancerad medicinering.

Fördel främst för patienten

Ännu så länge ser han fördelen med videomöte med vården främst ur patientsynvinkel. Avsatta tiden för ett möte, 30 minuter, är densamma vid videomöte som fysiskt besök, och ger inte någon större tidsbesparing för vården.

– Men tillgängligheten är viktig, och videomöte med vården är inte beroende av annan personal på mottagningen. Med videomöte kan man kanske ha kortare men tätare kontakt med patienter som behöver det, säger Christer Grännö.

Läs mer:

Videomöte med vården:”Ytterligare ett verktyg för kommunikation”

Ulf har videomöte med sin läkare