Tredje största utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län

En man visar upp fiberkabel
71 procent av hushållen i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband, och utbyggnadstakten i länet är tredje störst i Sverige enligt rapport från Post- och telestyrelsen. Vi har en hyfsad ökningstakt. Nu krävs en stor samverkan för resterande 30 procent, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby
En man visar upp fiberkabelFibergrävning

71 procent av alla hushåll i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit per sekund i hastighet. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, torsdag 29 mars 2018. Jönköpings län har den tredje största utbyggnadstakten av fiber i Sverige.

Tre av fyra hushåll i Sverige, 77 procent, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund i hastighet, enligt rapporten från Post- och telestyrelsen, som bygger på inrapporterad statistik 1 oktober 2017.

För Jönköpings läns del ligger andelen något lägre, 71 procent, men med en ökning på nästan 9 procentenheter jämfört med 2016, den tredje största i Sverige.

– Vi har en hyfsad ökningstakt. Den positiva trenden visar att det är konkurrens mellan aktörerna på marknaden, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. De resterande 30 procenten är det svåra och är en utbyggnad som kräver stor samverkan. Vi behöver få en insikt hos alla beslutsfattare om att vi behöver nå alla hushåll med erbjudande om bredband utifrån den nationella strategin. Att kunna erbjuda bredband med de kommande välfärdstjänsterna är en viktig demokratifråga.

”Snabbt internet en självklar infrastruktur”

– En snabb och stabil internetuppkoppling via fiber kommer snart vara lika självklar som annan infrastruktur som vägar, vatten och el. Allt fler produkter och tjänster blir digitala och för att ta del av den framtida servicen, bland annat inom vård och hemtjänst, kommer bredbandsuppkoppling snart att vara en förutsättning. Men för att lyckas med nationella målsättningen måste utbyggnadstakten öka ordentligt, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Aneby ökat 30 procentenheter

Variationen i Jönköpings län är stor. Från Nässjö kommun med 47 procents täckning, till Värnamo kommuns täckning på nästan 90 procent. Aneby kommun har en täckningsgrad på 64 procent, och svarar för den allra största ökningen på hela 30 procentenheter, den femte största i Sverige!

”Lokala engagemanget är nyckeln”

Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, är förstås nöjd med siffrorna:

– Nyckeln till framgång är de fyra ekonomiska fiberföreningarna och det lokala engagemanget. Man måste ta tag i det för att det ska bli något, och det är alltid lättare när man gör något åt sig själv. Normalt sett byggs fiber ut där det är mest lönsamt, men vi delade in kommunen i geografiskt lämpliga områden där alla permanentboende fick erbjudande till samma pris, och tack vare täckningsgraden fick vi statligt bidrag till två av områdena, säger han.

Ralången fiber är en av föreningarna, och föreningen börjar bli klar med sin utbyggnad.

– Ja vi är stolta. Vi startade i september 2017 och har sedan tagit område för område och är nu klara förutom med Nobynäs. Vi har idag 400 anslutningar och drygt 300 medlemmar, säger Birgitta Kellner, ordförande i föreningen.

Läs mer:
Tredje största utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län

Post- och telestyrelsen: Tre av fyra hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband(Extern länk) 

Fiberföreningar förser Vaggeryds landsbygd med snabbt nät