Tjänstedesign: Patienterna deltar i utvecklingen av vården

Två män står framför en poster
Hur är upplevelsen av att vara patient? Vad fungerade bra i vården, vad kan förbättras? Hur kan patienten delta i utvecklingsarbetet? Jan Burensjö, verksamhetschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken och Fredrik Johansson, tidigare patient, samtalade kring dessa frågor när ett antal verksamheter inom hälso- och sjukvården träffades för att redovisa sina utvecklingsarbeten enligt tjänstedesign, en metod för att skapa fungerande patientprocesser. Foto: Mikael Bergström

Med hjälp av patientkontrakt ska varje patient få en tydlig överenskommelse med vården med bland annat fast vårdkontakt, sammanhållen plan och information om vad som händer i nästa steg. Arbetsmetoden för att skapa patientkontrakt kallas tjänstedesign, och handlar om att i olika steg skapa väl fungerande processer för patienterna. I detta arbete bidrar personer med stor erfarenhet av att vara patienter.

För 53-årige exportsäljaren Fredrik Johansson i Jönköping var tanken en tjänsteresa till Zurich i Schweiz för att träffa en kund och skriva ett avtal. I stället blev det en lång sjukdoms- och rehabiliteringstid och möjlighet att få dela med sig av sin erfarenhet i det utvecklingsarbete som rehabiliteringsmedicinska kliniken arbetat med under rubriken ”Öka patientens delaktighet från remiss till bokad tid för nybesök”.

Om detta berättade han under en konferensdag i Region Jönköpings län där olika exempel och resultat av tjänstedesign presenterades.

”Less is more”

– Det har varit jättebra att delta. Kan jag bidra med något vill jag gärna göra det och det hjälper också mig i min rehabilitering. Jag har lärt mig att ”less is more”, alltså tydligare och inte så mycket information. Jag förespråkade att visa de olika stegen, och vad som förväntas av mig, i form av bilder. Det är nu på gång till 1177, säger Fredrik Johansson.

Fler exempel på patientkontrakt presenterades. Länets tre ortopedmottagningar har till exempel arbetat med en att överenskommelse för höft- knä- och axelplastik, där vården lovar att ge operationstid inom vårdgarantitiden och att patienten får vara delaktig i planeringen av sin vård och blir behandlad av rätt kompetens. Patienten ska till exempel vara rökfri sex veckor före och efter operation, följa träningsprogram, vara fastande och ha duschat enligt instruktion.

Sömlös rehabiliteringskedja

Rehabiliteringen är en viktig del i vårdkedjan. Syftet är att skapa en rehabiliteringskedja som hänger ihop och är sömlös under såväl verksamhets- som huvudmannagränser.

Detta har representanter från de olika delarna tränat genom simulering, så kallat Esther SimLab, där alla spelar sig själva i träningen att tänka helhet kring patienten.

Henrik Ånfors, med stor patienterfarenhet, fick agera den patient som efter sjukhusvård för stroke nu skulle vara aktiv i processen att skapa en sammanhållen rehabiliteringsplan med syftet att komma tillbaka till så normalt vardagsliv som möjligt igen.

– Målsättningen måste vara att skapa en övergripande och sammanhållande rehabiliteringsplan, som så småningom kan sammanfogas med andra planer. I dag gör varje klinik bra insatser för patienten, men det är övergången mellan klinikerna och helhetssynen som måste förbättras, säger Monica Berg, processledare för cancerrehabiliteringsprocessen i Region Jönköpings län.

Läs mer:

Tjänstedesign: Metod i förbättringsarbetet av patientkontraktets fyra delar

Tjänstedesign: Fredrik bidrog med sina patienterfarenheter i utvecklingsarbetet

Tjänstedesign: Länkarna i rehabiliteringskedjan tränade samverkan

Patientkontrakt: Ortopedklinikerna formulerar överenskommelse

Patientkontrakt: Patienten får ansvar att följa sina blodprovsresultat

Patientkontrakt: Gemensam överenskommelse skapar trygghet