Tillgången på bredband ökar snabbt i Jönköpings län

En man håller upp en fiberkabel.
Cirka 77 procent av hushållen i Jönköpings län har nu tillgång till bredband genom fiber- och mobilnät med 100 Mbit/sekund i hastighet, konstaterar Post-och telestyrelsen i sin årliga rapport om mobiltäckning och bredbandskartläggning. Men arbetet som återstår är en jätteutmaning, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

Cirka 77 procent av hushållen i Jönköpings län har nu tillgång till bredband genom fiber- och mobilnät med 100 Mbit/sekund i hastighet. Jönköpings län är trea i Sverige i utbyggnadstakt, konstaterar Post-och telestyrelsen i sin årliga rapport om mobiltäckning och bredbandskartläggning.

Åtta av tio hushåll i Sverige, 81 procent, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund i hastighet, enligt rapporten från Post- och telestyrelsen, PTS, som bygger på inrapporterad statistik till 1 oktober 2018.

För Jönköpings län ligger andelen något lägre, 77 procent, men med en ökning på 6 procentenheter jämfört med 2017.

– Det är tillfredsställande att se att utbyggnadstakten i länet ökat vilket gör att allt fler invånare i länet har möjlighet att nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör i Jönköpings län.

Tredje största utbyggnadstakten

Tillgången till bredband i Sverige har ökat med nästan 5 procentenheter jämfört med året innan. Störst är ökningen i Hallands län, 8 procentenheter, följt av Blekinge och Jönköpings län.

Fiber dominerar stort som teknik för bredband, medan mobilnäten svarar för en mindre del.

Snabbast går utbyggnaden av fiber till enfamiljshus. 61 procent av enfamiljshusen i Sverige är nu fiberanslutna, jämfört med 53 procent 2017. Många hus finns också i den absoluta närheten till redan fiberansluten byggnad, vilket ger en hög potential för att fiberansluta fler enfamiljshus på relativt kort tid, enligt PTS.

I Jönköpings län pågår ett stort arbete för att gräva ner fiberanslutningar för bredband.

Utbyggnad kräver stor samverkan

– Vi har en hyfsad ökningstakt och har sedan förra året klättrat från 14:e till 13:e plats i landet i bredbandstäckning, säger Ingemar Svensson, bredbandskoordinator på Region Jönköpings län. Men det arbete som återstår är en jätteutmaning eftersom det handlar om långa avstånd och svår geografi. Samtidigt är det mycket viktigt eftersom det handlar om att skapa digital delaktighet för alla invånare oavsett var man bor.

Variationen inom Jönköpings län är också stor. Värnamo har i flera år legat högt, och har i senaste rapporten ökat sin bredbandstäckning ytterligare, till drygt 90 procent, bäst i länet, att jämföra med kommuner som ligger på runt 60 procent.

Nässjö ökat mest

En av dem är Nässjö, som dock tagit ett rejält kliv sedan förra rapporten, och svarar för den största ökningen i Jönköpings län, med hela 13,5 procentenheter.

Skillnaden mellan tätort och landsbygd är också stor.

– På landsbygden finns det fina ideella initiativ i form av fiberföreningar som är mycket värda att uppmärksammas, i bland annat Aneby och Vaggeryd, som har 53 respektive 73 procents täckning av bredband utanför tätorten. Aneby och Vaggeryd är de enda kommunerna där de ideella initiativen täcker hela kommunens geografi, säger Ingemar Svensson.

Utbyggnaden av bredband drivs av kommunala bolag, privata marknadsaktörer och ideella föreningar. Regeringens digitaliseringsråd har konstaterat att investeringsviljan har klingat av hos många aktörer när nu tätorterna är ansluta, vilket Ingemar Svensson ser som en stor utmaning, såväl nationellt, som regionalt och lokalt:

Skapar tillväxt och attraktivitet

–  Tillgång till bredband är en förutsättning för att skapa tillväxt och attraktivitet i länet. För att klara detta krävs det bland annat ledarskap och samverkan, säger han.

Det nationella målet är att hela Sverige ska ha tillgång till bredband 2025.

– En snabb och stabil internetuppkoppling via fiber kommer snart vara lika självklar som annan infrastruktur som vägar, vatten och el, säger Kristina Athlei.  Allt fler produkter och tjänster blir digitala och för att ta del av den framtida servicen, bland annat inom vård och hemtjänst, kommer bredbandsuppkoppling snart att vara en förutsättning. Den ökning vi ser i Jönköpings län är positiv. Men för att lyckas med regeringens mål behöver utbyggnadstakten öka ordentligt. Inte minst för att skapa förutsättningar för att människor och företag ska kunna bo och verka på landsbygden och att hela länet ska leva över tid, säger Kristina Athlei.

Läs mer:

Post- och telestyrelsen: Åtta av tio hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband(Extern länk)