Tenhults naturbruksgymnasium får Klimatpriset 2019

Tre män står med blommor och diplom
Eleven Kalle Andrén, miljöombudet Johan Göransson och verksamhetschef Ola Lundmark på Tenhults naturbruksgymnasium var på plats på Kulturhuset Spira och tog emot Klimatpriset 2019. Foto: Alexandra Svedberg

Tenhults naturbruksgymnasium får Jönköpings läns klimatpris 2019. Skolan är ett stort föredöme och inspirationskälla för hela Jönköpings län, och visar att det framgångsrikt går att kombinera miljö, klimat, landsbygd och hållbarhet, enligt motiveringen.

– Jag är överväldigad, det är fantastiskt, säger verksamhetschef Ola Lundmark.

Det är första gången priset tillfaller en verksamhet inom Region Jönköpings län. Det var dessutom i år hård konkurrens då det var 33 nominerade, fler än någonsin tidigare.

Prisutdelningen var startskottet på klimatveckan som inleds den 4 september 2019. På scenen på Spira stod landshövding Helena Jonsson och presenterade de fem finalisterna; Värnamo åkeri, Tenhults naturbruksgymnasium, Hållbarhetsbalen, Emåförbundet och Lyndon McLeod.

Miljöarbetet märks överallt

På scen stod representanter från alla de nominerade och de från Tenhults naturbruksgymnasium som fick ta emot priset var eleven Kalle Andrén, miljöombudet Johan Göransson och verksamhetschef Ola Lundmark som fick ta emot diplom, blommor och pokal.

– Miljöarbetet märks överallt på skolan, säger Kalle Andrén, elev. Det märks på maten och att vi kör elbil till exempel.

Ola Lundmark berättar att skolan under lång tid arbetat med miljöförbättringar genom en lång rad åtgärder, exempelvis bedriver skolan sedan 1997 ett ekologiskt KRAV-certifierat jordbruk, skolan har investerat i en rad eldrivna fordon, belysning och fönster har bytts ut för att spara energi och det nya häststallet kommer att förses med solceller för att försörja byggnaden med el.

Arbetar systematiskt

– Vi försöker arbeta systematiskt med hållbarhet, det står på de flestas agendor, till exempel bland elevråd och personal. Tänket finns överallt, säger Ola Lundmark.

– Tenhults naturbruksgymnsium vann Region Jönköpings läns eget miljöpris 2018, och nu är det fantastiskt roligt de får vinna länets klimatpris, säger Maria Cannerborg, miljöchef inom Region Jönköpings län.

Sedan år 2012 delar Klimatrådet ut Klimatpris till framstående och innovativa satsningar inom klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat sätt bidra till att främja länets klimatarbete. Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner.

ALEXANDRA SVEDBERG