Svenska gastrodagarna i Jönköping lyfter fram forskningen

Två män tittar upp i kameran
Kalle Landerholm, kirurg på Länssjukhuset Ryhov, ska föreläsa om inflammatoriska tarmsjukdomar medan medicinläkaren Henrik Stjernman är lokal projektledare för Svenska Gastrodagarna som genomförs i Jönköping 8-10 maj 2019. Foto: Mikael Bergström

Medicinska leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, är i fokus när omkring 700 kirurger och gastroenterologer samlas till Svenska Gastrodagarna i Jönköping, 8-10 maj 2019.

Omkring en procent av befolkningen har inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, vilket innebär cirka 1300 patienter i Jönköpingsområdet.

– Det är en kronisk sjukdom som man ofta drabbas av i 20 – 40-årsåldern. Den påverkar livskvaliteten och det är viktigt att man är proaktiv i sin behandling och följer upp behandlingsmålen, säger Henrik Stjernman, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Patienterna rapporterar symptom

Under Gastrodagarna kommer utvecklingen inom IBD-området att diskuteras. I dag kan patienterna själva rapportera in symtom och livskvalitetsparametrar till kvalitetsregistret SWIBREG, ett formulär som verksamheterna i Jönköping och Linköping utvecklat.

Hur kvalitetsregistret kan utvecklas är ett av ämnena under konferensen.

Ny teknik ger också möjlighet för IBD-patienter att själva ta avföringsprov och rapportera in resultaten via mobiltelefon, en tjänst som vissa sjukhus har.

Ta makten över sin sjukdom

Möjligheten att ta makten över sin kroniska sjukdom är också temat för en av konferensens huvudtalare, svenska läkaren Karin Hehenberger, bosatt i New York som driver en förening i syfte att stärka patienterna i sin egen vård.

Kalle Landerholm, kirurg i Region Jönköpings län, ska föreläsa om rekonstruktion efter så kallad kolektomi, att tjocktarmen har opererats bort.

– Man kan göra rekonstruktion i form av bäckenreservoar eller så kallad ileorektal anastomos, IRA, som ett alternativ till en livslång stomi, eller fördröja stomin. I världen är bäckenreservoar det allra vanligaste, medan det i Sverige är något vanligare med IRA, beskriver Kalle Landerholm, som ingår i en forskargrupp i Jönköping och Linköping som studerar de båda metoderna.

Sjukdomar i levern är ett annat huvudspår under Gastrodagarna.

Förebygga leversjukdomar

– Vi börjar med att diskutera åtgärder för att minska fett- och järninlagringar i levern, och fortsätter med hur man kan förebygga alkoholkonsumtion som till stor del är orsaken till levercirros, skrumplever. För de som får levercirros handlar det mycket om att förebygga komplikationer. För de som blir väldigt dåliga blir det frågor om intensivvård är möjligt, och för den som får levertransplantation handlar det om att få det att fungera långsiktigt och hur oron ska hanteras, säger Henrik Stjernman.

Numera finns leversjuksköterskor, specialiserade på levercirros, som bland annat arbetar med Motiverande samtal, MI, med patienterna om överkonsumtion av alkohol i syfte att undvika levercirros, samt med uppföljning av levertransplanterade.

Läs mer om Svenska Gastrodagarna: 

Kontakt:

Henrik Stjernman överläkare
medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov
010-2421978
henrik.stjernman@rjl.se