Studie om vaccin mot rotavirus fick vetenskapliga priset 2018

En kvinna håller upp blommor och ett diplom
Beslutet 2014 om att erbjuda spädbarn vaccination mot rotavirus har gett god effekt, i form av halvering av sjukhusvård på grund av svår magsjuka, visar den uppföljande studie som barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin och hennes medarbetare gjort. En studie som tisdag 9 april belönades med vetenskapliga priset 2018 av Region Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström
En kvinna håller upp blommor och ett diplomEn kvinna står i en talarstolEn kvinna står och applåderar en annan kvinna.Fyra personer står tillsammans runt ett bordEtt litet spädbarn

2014 införde Region Jönköpings län erbjudande om vaccination av spädbarn mot rotavirus. Effekten av detta har varit mycket god, med färre barn som behöver sjukhusvård, konstaterar barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin i en uppföljande studie som belönas med Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2018.

För fem år sedan tog dåvarande landstingsfullmäktige beslut om att Jönköpings län skulle erbjuda alla spädbarn vaccinering mot rotavirus. Starten skedde 1 juli 2014 som andra landstinget i Sverige, några månader efter Stockholm.

Tisdagen den 9 april 2019 stod barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin i regionfullmäktiges talarstol och redovisade det goda resultatet.

– Det känns extra roligt att stå här idag, eftersom det är en lokal uppföljning och för att det jag ska berätta om bygger på ett beslut som ni tog 2014.

Bakgrunden är att rotavirus är den vanligaste orsaken till att barn upp till fem års ålder drabbas av diarréer och kräkningar, vilket kan leda till uttorkning. I vissa fall så allvarligt tillstånd att det krävs sjukhusvård, vilket drabbar drygt 2 000 barn i Sverige varje år.

”Kan bli en allvarlig sjukdom”

– Särskilt för barn upp till ett år kan det bli en allvarlig sjukdom. Om barnet blir uttorkat kan det krävas behandling med dropp på sjukhus, vilket blir ganska tufft för barnet, säger Carin Oldin.

För att undersöka effekten av vaccinationserbjudandet har hon tillsammans med några medarbetare gjort en uppföljande studie, vilket resulterade i en vetenskaplig artikel.

Studien bestod av tre delar; enkätfrågor till cirka 360 föräldrar i Jönköpings län om varför man valt att vaccinera mot rotavirus, och vad som påverkat beslutet. Den andra delen handlar om vaccinationstäckningen och den tredje delen om resultatet i form av antalet barn som behövt läggas in på sjukhus på grund av diarrésjukdom.

”BVC-sjuksköterskans  information viktigast”

– Vi såg bland annat att det viktigaste för beslutet om att vaccinera var att vaccinet var säkert och hade få biverkningar. Informationen som BVC–sjuksköterskan gav var också viktig för att ta beslut, berättar Carin Oldin.

Samtidigt uttryckte 20 procent av föräldrarna en osäkerhet om de fått tillräckligt med information inför sitt beslut eller inte.

– Det är något som vi ska ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla informationen.

Vaccinationstäckningen har ökat från 76 procent startåret 2014 till 81 procent 2017.

– Vaccinationstäckningen är bra, med tanke på att vi bara hållit på i några år. Det kan jämföras med cirka 97 procents täckning i Svenska barnvaccinationsprogrammet som funnits i många år. Den höga nivån tror vi beror på ett förtroende och det är något som vi ska förvalta. Barnhälsovårdens sjuksköterskor och läkare gör ett fantastiskt arbete i sina möten med barn och familjer.

Halverad sjukhusvård av diarrésjukdomar

Det visar sig också att vaccinationen mot rotavirus gett tydlig effekt på sjukhusvården av små barn. 2018 skedde 142 vårddygn på barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov  orsakat av diarrésjukdom, i princip en halvering jämfört med 2014.

– Vaccinationen ger ett starkt skydd, omkring 90 procent, mot den allvarligaste formen av diarrésjukdom. Det är förstås väldigt bra att barn inte blir så sjuka att de behöver ligga på sjukhus. Dessutom är rotavirus väldigt smittsamt och de här barnen riskerar annars att smitta andra barn som vårdas på sjukhus av andra orsaker, säger Carin Oldin.

Vaccination mot rotavirus sker redan i många länder. Världshälsoorganisationen, WHO, ser vaccinationen som en viktig satsning i utvecklingsländer.

I mars 2019 kom också regeringens besked om att rotavirus ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019.

– I underlaget inför beslut ingår bland annat på våra data. Det känns bra att vi kunnat bidra med våra erfarenheter. Våra diagram ingår också i Folkhälsomyndighetens utbildningsmaterial till övriga Sverige, säger Carin Oldin.

”Ett konkret förbättringsarbete”

Carin Oldin får nu ta emot Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2018 för den uppföljande studie som hon lett.

– Det känns roligt eftersom det är ett väldigt praktiskt och konkret förbättringsarbete där vi visar vad vi gör i vår vardag och att vi kan se att det är till nytta för barnen. Våra politiker ville satsa på detta och eftersom vi gick före i Sverige så är det extra viktigt att ta ansvar för att följa upp effekten, och därför roligt att få presentera det för politikerna. De effekter som rotavirusvaccinering gett hos oss, och beslutet om nationellt införande, hjälper oss också i våra samtal med föräldrar kring vaccinationer, säger Carin Oldin.

 

Fotnot 1: Vaccination mot rotavirus sker i två doser och ges via munnen, den första när barnet är sex veckor, den andra vid tre månaders ålder.

Fotnot 2: Artikeln är publicerad i Acta Pædiatrica 2018: Introduction of rotavirus vaccination in a Swedish region: assessing parental decision-making, obtained vaccination coverage and resulting hospital admissions. Av Carin Oldin, Marie Golsäter, Lina Schollin, Sara Fredriksson och Margaretha Stenmarker.