Stipendier till avgående studenter på Hälsohögskolan

Sju studenter som håller i blommor och sina stipendier.
Glada stipendiater på Hälsohögskolans avslutning den 7 juni. Från vänster syns Yvonne Andersson, Elin Erikson, Julia Persson, Bianca Sandoval, Lovisa Lindblad, Malin Enell och Agnes Johansson. Foto: Lisa Andersson

Vid Hälsohögskolans avslutning den 7 juni delade kommuner och Region Jönköpings län ut stipendier till avgående studenter.

Sex studenter premierades för bästa uppsats: Yvonne Andersson, Elin Erikson, Agnes Johansson, Malin Enell, Bianca Sandoval och Julia Persson. Lovisa Lindblad fick stipendium som bästa student.

Arbetsgivarna vill stimulera forskning och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Kommunerna i länet delar gemensamt ut stipendier för bästa uppsats i en rad olika ämnen. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken. Det ger bra kontakter hos framtida arbetsgivare och vi vill uppmuntra studenterna att söka sig till kommunerna i Jönköpings län.

Årets stipendier

Bästa student: Lovisa Lindblad, sjuksköterskeprogrammet.

Bästa uppsats i arbetsterapi: ”Förändringar i aktivitetsmönster och välmående hos äldre efter flytt till särskilt boende” skriven av Yvonne Andersson och Elin Erikson.

Bästa uppsats i omvårdnad: ”Upplevelsen av fysisk aktivitet hos vuxna med diabetes” skriven av Agnes Johansson och Malin Enell.

Bästa uppsats i socialt arbete: ”Arbetsrelaterad stress bland enhetschefer” skriven av Bianca Sandoval och Julia Persson.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier ut av Ola Götesson, utvecklingschef på Kommunal utveckling. Regionens stipendium till bästa student delades ut av Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Vi gratulerar alla avgående studenter till sin examen och önskar er lycka till framöver. Vi hoppas att många av er vill börja sin yrkesbana i kommuner eller region i Jönköpings län.

 

Text: Lisa Andersson