Stambanor för höghastighetståg knyter samman Sverige

Åtta personer står och diskuterar på en scen.
Hur kan nya stambanor för höghastighetståg säkra en långsiktig tillväxt och utveckling i Sverige? Det var ämnet för ett seminarium i Jönköpings läns smart arena. Erik Bromander (längst till vänster), regional sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet, Region Jönköpings län, var moderator i paneldebatten med Göran Cars, professor KTH, Anders Åkesson, vice ordförande trafikutskottet Riksdagen, Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun, Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län, Per Helgesson, expert höghastighetståg SJ samt Emma Berginger (MP), trafikutskottet Riksdagen. Foto: Kristina Nordh

Hur ska vi bygga nya stambanor för höghastighetståg? Under Jönköpings läns andra dag på Almedalsveckan möttes representanter från kommunal, regional och nationell nivå för ett panelsamtal. Argumenten var många både gällande utmaningar och vinster men en sak var samtliga överens om: nu är det dags att börja bygga.

Utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ger förutsättningar för att knyta samman Sveriges tillväxtmarknader med Europa och skapa helt nya möjligheter till arbetsmarknadsförstoring, regional utveckling och bostadsbyggande längs banans sträckning.

På plats på scen fanns Göran Cars, professor KTH; Per Helgesson, expert höghastighetståg SJ; Anders Åkesson, vice ordförande trafikutskottet Riksdagen; Emma Berginger (MP), trafikutskottet Riksdagen; Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län; Marcus Eskdahl (S), regionråd Region Jönköpings län; och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun. Erik Bromander, chef för Samhällsplanering och infrastruktur på Region Jönköpings län, var moderator för dagen.

Utbyggnad ger samhällsintäkter

En utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg kan innebära stora samhällsintäkter genom kortade restider, högre kapacitet för godstransporter, vidgade arbetsmarknader och ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen.

Under samtalet presenterades forskning och fakta, utveckling av tågresandet över tid och framtida scenarior. Diskussionerna fokuserade bland annat på betydelsen av hur stambanorna byggs och knyter an till orterna längs banan för att investeringen ska kunna ge största möjliga samhällsnytta.

”Ett nationellt projekt”

– Detta måste ses som ett nationellt projekt som ger möjligheter för hela Sverige. Människor är mer rörliga idag, vilket gör detta till en demokratifråga men också en tillgänglighetsfråga ur ett hållbarhetsperspektiv. På regional nivå är denna investering i infrastruktur en förutsättning för att stärka kompentensförsörjningen, där vi ha stora behov. Det är samtidigt en utmaning att koppla regional trafik till de tre tänkta stationerna och här måste vi agera tillsammans, sa Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

SOFIE SÄÄF

Hör alla diskussionerna och se hela panelsamtalet filmat direkt på plats på Almedalsveckan: