Sörängens folkhögskola är hbtq-diplomerade!

Två personer, en man och en ung kvinna, sitter vid ett bord med en tårta i regnbågens färger. Bakom står tre kvinnor och en man.
– Att möta alla med respekt borde vara något som är fullständigt självklart. Men så länge det inte är självklart, måste vi alla tänka till kring hur vi bemöter varandra, säger rektor Patrik Luth (längst till vänster) som tillsammans med personal och elever firade hbtq-diplomeringen med tårta. Foto: Johan W Avby
Två personer, en man och en ung kvinna, sitter vid ett bord med en tårta i regnbågens färger. Bakom står tre kvinnor och en man.Två unga kvinnor sitter vid ett bord och äter tårta.Sju personer sitter vid ett bord, äter tårta och samtalar.Två unga kvinnor som håller varsin tallrik med tårta.

Sörängens folkhögskola är nu en av Region Jönköpings läns hbtq-diplomerade verksamheter! Diplomeringen är en viktig insats för att alla ska känna sig välkomna, oavsett i vilken situation de kommer i kontakt med oss.

Sörängens folkhögskola har historiskt sett haft många elever som identifierat sig som hbtq. Nu har personalen genomfört Region Jönköpings läns hbtq-diplomering och fått större kunskap i att förebygga och motverka diskriminering. Det firades med tårta i matsalen 25 april 2018.

– Man kan fråga sig om en hbtq-diplomering är något att fira, säger rektor Patrik Luth. Att möta alla med respekt borde vara något som är fullständigt självklart. Men så länge det inte är självklart, måste vi alla tänka till kring hur vi bemöter varandra. Och vi är stolta över den resa vi i och med diplomeringen, nu påbörjat tillsammans.

Skapar förutsättningar till jämlik utbildning

– Hur lärarna bemöter sina elever är avgörande för hur bra utbildningen blir, säger Håkan Karlsson, projektledare för Region Jönköpings läns hbtq-arbete. Genom hbtq-diplomeringen har personalen på Sörängens folkhögskola fått kunskap att förebygga och motverka diskriminering. Det skapar förutsättningar för en jämlik utbildning till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Region Jönköpings län har arbetat med hbtq-diplomering av verksamheterna, både våra egna och samarbetspartners, sedan 2014. Hittills har 29 verksamheter diplomerats, till exempel psykiatriska kliniken, avdelning H vid Länssjukhuset Ryhov och Elevhälsan på Per Brahe-gymnasiet. Ytterligare 10 grupper är inplanerade under året och dessutom ingår diplomeringen i AT-läkarnas utbildning.

– Det är viktigt att vi, som en stor offentlig aktör, jobbar medvetet med bemötandefrågor. Alla våra invånare ska känna sig välkomna, oavsett i vilken situation de kommer i kontakt med oss, säger Håkan.

Patrik Luth är nöjd med diplomeringsutbildningen och tycker att han och personalen nu fått både ökad kunskap och verktyg för hur de kan arbeta aktivt med ett inkluderande bemötande.

– Att alla vi i personalen gått den här utbildningen tillsammans, har ett stort värde. Till stor del handlar det om att vi blir medvetna om våra egna fördomar. Först då kan vi skapa en förändring, säger Patrik.