Solen ska ge energi till Region Jönköpings län

Solpanel
De närmaste åren ska Region Jönköpings län satsa stort på solceller, som totalt ska svara för cirka sju procent av elbehovet. Foto: Johan W Avby

Sjukhus, vårdcentraler och naturbruksgymnasium, men också bussdepå, stall och Kulturhuset Spira. Många tak på Region Jönköpings läns byggnader ska de närmaste åren förses med solceller för att producera totalt cirka 3 gigawattimmar förnybar elenergi per år - totalt sju procent av den totala elförbrukningen.

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020 har som ett av flera prioriterade områden en stor satsning på att producera förnybar elenergi. Målet är högst ställt, 3 gigawattimmar per år, alltså cirka 7 procent av den totala förbrukningen på 50 gigawattimmar.

Och det är fullt möjligt att nå genom solceller, visar en inventering som regionfastigheter har gjort.

”Finns ekonomi i satsningen”  

– Det är absolut genomförbart och en satsning som det dessutom finns ekonomi i att göra. Vår budget ligger på 26-33 miljoner, beroende på hur mycket vi får i statsbidrag, säger Tomas Calmviken, fastighetschef på regionfastigheter.

– Detta är en oerhört viktig satsning på miljö- och klimatomställning genom solenergi. Vi har i flera år jobbat med energieffektivisering. Nu är det dags att ställa om till förnybar energi och då är solceller nästa steg, säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande i nämnden trafik, infrastruktur och miljö.

Regionfastigheter har gått igenom alla tak på regionens byggnader. Det handlar om att taken rent hållfasthetsmässigt ska klara den ökade belastningen, att takvinkeln passar med tanke på soltimmar och att det inte finns risk för skuggningar.

Drygt 17 000 kvadratmeter solceller

Länets tre sjukhus kommer att få solceller, liksom vissa vårdcentraler. När hus D1-D2 nu byggs på Ryhovsområdet så planeras solceller. Även Kulturhuset Spira, som stod klart 2011, är förberett  – som några exempel. Totalt handlar det om drygt 17 000 kvadratmeter solceller.

– Vissa tak har vi valt bort för att det skulle bli för små ytor eller att de inte klarar belastningen, och vissa tak som vi trodde var gynnsamma visade sig inte passa när vi gjorde simuleringar, säger byggprojektledare Ove Johansson.

”En satsning som ligger i framkant”

Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län, är mycket glad över den här planerade satsningen:

– Jönköpings län har som mål att år 2020 vara självförsörjande på förnybar el till minst 50 procent. För att vi ska nå detta mål behöver den förnybara elproduktionen i länet öka. Med denna satsning kommer Region Jönköpings län ligga i framkant när det gäller produktion av förnybar energi från solceller och det är fantastiskt roligt. Vårt mål är att producera tre gigawattimmar solel per år, vilket motsvarar 375 varv med en elbil runt jorden. Vi vill också att vår satsning inspirerar andra verksamheter och privatpersoner att installera solceller, säger hon.

Bidrag till ”solmatchen”

Satsningen på solel är samtidigt Region Jönköpings läns bidrag i den så kallade solmatchen där Klimatrådet i Jönköpings län utmanar länets invånare, företag, myndigheter och organisationer till en match med målet att installera så mycket solel som möjligt.

Läs mer:

Solen ska ge energi till Region Jönköpings län