Sjukvården i Jönköpings län föreslås få laddpunkter för elbilar

En elbil står på laddning.
Regionstyrelsen tillstyrkte tisdag 11 juni förslaget på en stor satsning på laddpunkter för elbilar vid länets tre sjukhus, men också vid vissa vårdcentraler. Detta är ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län planerar en stor satsning på laddpunkter för elbilar vid de tre sjukhusen i Jönköpings län samt vissa vårdcentraler. Satsningen på drygt 22 miljoner kronor är en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020 och tillstyrktes tisdag 11 juni 2019 av regionstyrelsen inför beslut i regionfullmäktige.

Satsningen på infrastruktur med laddstationer för elbilar är en viktig del i Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling, som anger mål och inriktning: ”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade”.

Drivmedelsstrategi antogs 2018

I juni 2018 togs ett stort kliv mot förnybara drivmedel, då regionstyrelsen beslutade om en drivmedelsstrategi. Den anger el eller biogas i första hand, i andra hand etanol eller fossilfri diesel och i tredje hand laddhybridfordon.

För att kunna genomföra en satsning på eldrivna fordon föreslås nu en utbyggnad av laddpunkter.

– Detta är en viktig satsning för att vår region ska bli mer hållbart och att regionen bidrar till omställningen av ett fossilfritt samhälle, säger Marcus Eskdahl, (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Mia Frisk (KD), regionråd och ordförande för regionstyrelsen konstaterar att satsningen bidrar till att uppfylla målen i hållbarhetsprogrammet:

 

– Den infrastruktur med laddpunkter som vi nu planerar är en naturlig och viktig del i fullföljandet av vårt hållbarhetsprogram. Det ger också möjlighet till utökning av ytterligare laddpunkter på sikt, säger Mia Frisk. 

96 laddpunkter vid sjukhusen

Den utbyggnad som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tidigare tillstyrkt, och som regionstyrelsen nu föreslår till regionfullmäktige, handlar om totalt 96 laddpunkter fördelade på länets tre sjukhus.

  • Länssjukhuset Ryhov: 48 laddpunkter(fördelat på fem parkeringsytor)
  • Höglandssjukhuset, Eksjö: 28 laddpunkter (fördelat på tre parkeringsytor)
  • Värnamo sjukhus: 20 laddpunkter (fördelat på tre parkeringsytor)

– När den här infrastrukturen är byggd finns det sedan stora möjligheter att bygga ut ytterligare, säger Tomas Calmviken, fastighetschef i Region Jönköpings län.

I satsningen ingår också att förse nio vårdcentraler/vårdcentrum, (där regionfastigheter äger fastigheterna) samt Stora Segerstad naturbruksgymnasium med sammanlagt 36 laddpunkter.

Laddpunkter för verksamheten, medarbetare och besökare

På varje parkeringsyta vid de tre sjukhusen ska det finnas laddpunkter avsedda för bilar som tillhör olika verksamheter, bilar som bokas hos bilpool, samt för bilar som tillhör medarbetare, patienter eller anhöriga. Gemensamt är att laddpunkterna för verksamhetens bilar och poolbilar har en laddtid på cirka 8 timmar, medan laddpunkterna avsedda för medarbetare, patienter eller anhöriga har snabbladdning på 0,5-2 timmar. För alla laddpunkterna debiteras den faktiska självkostnaden.

Målsättningen är att installationsarbetena ska starta under hösten 2019 och genomföras 2019-2021.