Sjukhusbiblioteket Ryhovs nya barnavdelning är en plats för alla barn

En kvinna klädd som clown och ett barn klipper ett blått och gult band med en sax framför en bokhylla.
Anna Kristoffersson, sex år, klippte bandet till barnavdelningen Glänta tillsammans med sjukhusclownen Doktor Lowe. Foto: Region Jönköpings län/Marie Einemo

Som en del i arbetet att lyfta barnperspektivet på Länssjukhuset Ryhov har sjukhusbiblioteket skapat en ny barnavdelning. Glänta, som avdelningen heter, invigdes torsdag 4 april 2019 och ska vara en plats för alla barn på sjukhuset, både de som är patienter och de som är besökare.

Idén om att lyfta barnens perspektiv mer i sjukhusmiljön har funnits länge, men gavs möjlighet att iscensättas genom projektet ”Kultur i vården” hösten 2018. I samverkan mellan Sjukhusbiblioteken Futurum, Bild och form gestaltning, Regionbiblioteket och KulturSjukhuset har formen för barnavdelningen sedan vuxit fram och nu invigdes Glänta under högtidliga former med såpbubblor, ballonger och bandklippning.

– Det är otroligt roligt att det är dags för invigning och det har verkligen varit ett glädjande projekt att få arbete med, säger bibliotekschef Åsa Zetterling.

Nya former för barnverksamheten

Den nya barnavdelningen ligger i korridoren utanför sjukhusbiblioteket och kommer att vara öppen även när det ordinarie biblioteket är obemannat. Glänta är en plats för barn oavsett om de är på sjukhuset som patienter eller besökare.

– Barnavdelningen kommer att vara så mycket mer än bara böcker, berättar Åsa Zetterling. Det är ord, musik och bilder. Vi kommer att pröva nya aktiviteter – ett exempel är vår nya röda vagn som vi laddar med många bra böcker och tar med till lekterapin och barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Utvecklingen av Glänta och barnverksamheten på sjukhusbiblioteket kommer att fortsätta även efter invigningen. Fler sittplatser och möbler ska på plats och det ska finnas möjlighet till skapande, både digitalt och med papper och pennor. Det finns även tankar på att starta upp läs- och skrivklubbar.

– Nu och en tid framåt hänger bilder av Emma Virke och Jan Håfström på väggarna, men det kommer att ändras efter hand. Vi kommer att arbeta med olika temautställningar och med att hålla Glänta levande, berättar Susanne Nilsson, samordnare konstnärlig gestaltning på Bild och form gestaltning.

För barn, med barn

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till information och kunskap, att uttrycka sin mening och att höras i alla frågor som rör barnet. Därför har tio barn fått önska och tycka till om till exempel böcker och andra medier, aktiviteter och möbler till det nya barnbiblioteket.

– Det var ett av barnen som kom på namnet Glänta, för hon tyckte att det borde vara som en skog. En öppning mot fantasin helt enkelt! säger Åsa Zetterlingl

Under invigningen överlämnade Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, en blomma och höll invigningstal:

– I dag känner jag stor glädje över att få vara med och inviga Glänta. Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och därför är det också naturligt att just barnen skulle få sätta sin prägel i utformandet av Glänta. Här kan barnet få en fristad för sina tankar, få möjlighet att läsa en bok eller lyssna när någon läser högt.