Sjuk- och tandvårdens nära samarbete ger cancerpatienter trygghet

En man sitter på en motorcykel
Tobias Lindstedt har levt med cancer i tungan sedan 2009. Han finner mycket stöd i sin familj och har motorcyklar som ett stort intresse på fritiden. Sjuk- och tandvårdens vårdprogram ger honom också mycket trygghet. ”Som patient känner jag mig väldigt trygg med att personalen på både ÖNH och käkkirurgiska kliniken kan mitt fall utan och innan”. Foto: Daniel Windre

När en person drabbas av huvud- eller halscancer drar ett stort personcentrerat vårdförlopp igång, som både innefattar sjuk- och tandvård. Bakom kulisserna pågår en koordination av vårdförloppet som gör att patienten ska kunna röra sig sömlöst mellan de olika vårdformerna.

Tobias Lindstedt har haft diagnosen tungcancer i tio år. Det standardiserade vårdförloppet som drar igång vid en sådan diagnos tillsammans med vårdprogram där beröringspunkterna mellan sjuk- och tandvården är tydligt definierade hjälper inte bara personalen på respektive avdelning/klinik att ge en effektiv vård – det ger också Tobias som patient en trygghet.

– Jag vet att jag kan höra av mig när som helst om jag har frågor om min sjukdom eller känner mig orolig. Jag vet också att oavsett om jag hör av mig till sjuk- eller tandvården så är de alltid uppdaterade om mig och mitt fall.

Vårdprogrammen går in i varandra

Vårdprogrammen för respektive klinik går in i varandra och förklarar tydligt ansvarsfördelningen men ser också till att dra nytta av både sjukvårdens och tandvårdens styrkor för att kort ner tiden från diagnos till behandling. Patientkoordinatorer och tandhygienister samordnar mycket av arbetet.

– Vårdprogrammen är också levande dokument som hela tiden revideras och uppdateras. En god planering med en klar samverkansmodell på papper gör att vi kan vara tillgängliga för patienten och ge den en snabbare och effektivare vård”, säger Carl Sterwin, övertandläkare på käkkirurgiska kliniken och Maria Adamsson, överläkare på öron- näs- halskliniken.

Läs mer:
Sjuk- och tandvårdens nära samarbete ger cancerpatienter trygghet