Satsning på kultur för hälsa

En person läser sagor för barn.
Läs med barnen, "Silent books" för nyanlända, ett biblioterapeutisk arbetssätt. Du kan må bättre med litteratur och annan kultur. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län gör nu stora satsningar på att utveckla området kultur för hälsa i Jönköpings län. Kultur ska ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv eftersom kultur ger intellektuell stimulans, ökar människors motivation och livslust samt bidrar till god livskvalitet och livsmiljö.

Onsdag 28 februari 2018 samlas fler än 200 personer som arbetar inom kultur och hälsa på Gummifabriken i Värnamo. Under en heldag kan de ta del av spännande seminarier och workshops om metoder och arbetssätt för kultur och hälsa.

Föreläsare är bland annat Pia Bergström som pratar om det biblioterapeutiska arbetssättet och Suzanne Axell, programledare för SVT:s ”Fråga doktorn”, som fokuserar på frågan om det behövs mer än medicin för en persons hälsa, välbefinnande och livskvalitet?

Tre seminariepass fyllda av inspiration från projekt, arbetssätt och metoder, visar hur kultur kan användas för att stärka hälsa, demokrati och delaktighet.

Tillgänglig kultur ger hälsa och delaktighet

– Vårt arbete ska bidra till en mer jämlik hälsa, och där kan kultur vara ett komplement till vården, säger Jesper Ekberg, sektionschef folkhälsa inom Region Jönköpings län. Vi ska också bidra till en hälsofrämjande fritid.

– För att vi ska få ett demokratiskt samhälle med aktiva och delaktiga människor måste kulturen vara tillgänglig för alla i alla faser i livet, säger Lars Johansson, direktör utbildning och kultur, Region Jönköpings län.

Konferensen är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och kommunerna i Jönköpings län.

Konferensprogram Kultur för hälsa, 28 februari 2018(pdf-dokument)

Seminarieprogram Kultur för hälsa, 28 februari 2018(pdf-dokument)

Kontakt:

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
010-242 45 46

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
070-698 01 00

Birgitta Ekeberg
Projektledare folkhälsa
070-545 06 05