Regional exportsamverkan bildat i Jönköpings län

Tre personer invigningstalar
Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN, Malin Olsson, ordförande för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län, samt Alf Karlsson, statssekreterare på näringsdepartementet, deltog i invigningen av regional exportsamverkan. Foto: Mikael Gustafsson
Tre personer invigningstalarTre personer på en scen

Många företag i Jönköpings län har möjlighet att hitta exportmarknader. För dem bildar nu Region Jönköpings län ”Beglobal.nu regional exportsamverkan - Jönköpings län”, där en rad verksamheter arbetar tillsammans för att hjälpa företag i länet att hitta exportmarknader för sina produkter och tjänster.

– Skapandet av regional exportsamverkan i Jönköpings län syftar till att öka samarbetet mellan olika aktörer som främjar export. Vi har redan en gedigen verksamhet inom det här området i Jönköpings län, men den kan bli ännu bättre och arbeta med ett bredare underlag, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor, regional utveckling, Region Jönköpings län.

Sedan länge finns i Jönköpings län en samverkan mellan Enterprise Europe Network (EEN), Business Sweden och Exportkreditnämnden, alla samlade med kontor på Almi Företagspartner i Jönköping.

Beglobal startade 2016

Det resulterade i att projektet Beglobal (tillväxt på nya marknader), startade 2016 som ett sätt att öka stödet till exportsatsningar, med Almi/EEN som projektägare och deltagande av Business Sweden, Region Jönköpings län, Svensk Exportkredit, EKN. Science Park i Jönköping är också en aktiv part i genomförandet av detta projekt som finansieras till 50 procent av EU:s regionalfond.

Projektet Beglobal visade sig sedan sammanfalla mycket väl med regeringens nationella exportstrategi där man lanserade idén om regional exportsamverkan. I dag är Beglobal basen i det exportfrämjande arbete som sker i Jönköpings län med anställda affärscoacher.

– Det ska vara en dörr in! Vilken av aktörerna ett företag än vänder sig till ska de hamna rätt och få bästa stödet, säger Mikael Gustafsson.

Självdiagnostik över exportmognad

Beglobal beskriver på sin hemsida hur projektet arbetar. Där går det även att göra en ”självdiagnostik” över sitt företags exportmognad, med tips på bra åtgärder för att öka exportmognaden.  

När Tillväxtverket nu uppmuntrar bildande av regional exportsamverkan i Sverige, är steget därför inte långt att ta för aktörerna i Jönköpings län att ansöka, och Tillväxtverket stöttar med pengar under uppbyggnadsfasen. Dessutom blir samverkan i Jönköpings län nu en del i det nationella arbetet med exportfrågor under Tillväxtverkets ledning.

”Många företag har exportpotential”

– Vi är ett exporttungt län, men det finns många fler företag som har potential. I första hand har exportsamverkan fokus på företag som vill in på nya exportmarknader, eller som idag inte exporterar alls, säger Mikael Gustafsson.

En stor del av exporten sker också indirekt, genom leverans till stora svenska kunder som i sin tur har en stor exportmarknad.

I satsningen på ökad export har bland annat företagets drivkraft och vilja att ta risker stor betydelse.

– Det handlar om att företagsledningen har rätt ambition. Att söka sig nya marknader innebär både risktagande och möjligheter.

Finns internationaliseringscheckar att söka

Region Jönköpings läns arbete som regionalt utvecklingsansvarig kanaliseras genom den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS. Internationell konkurrenskraft är ett viktigt område, och små och medelstora företag har bland annat möjlighet att ansöka om ekonomist stöd i form av internationaliseringscheckar.  

Lovar kontakt inom 24 timmar

Den regionala exportsamverkan invigdes vid en ceremoni i samband med mässan Affärsracet på Skandinavien Raceway i Anderstorp onsdagen den 30 maj 2018 som arrangeras för femte gången för att synliggöra och marknadsföra Gnosjöregionens näringsliv.

I samband med invigningen skrev också aktörerna i den regionala exportsamverkan på en avsiktsförklaring om att delta i uppbyggnaden av verksamheten, med målsättningen att företag ska få kontakt med rätt person i rätt organisation inom 24 timmar.

Fotnot:

Företagen i Jönköpings län exporterade under 2016 varor för drygt 41 miljarder kronor, vilket ger en fjärdeplats i landet efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Räknat som värde per invånare hamnade Jönköpings län på sjätte plats. Från år 2000 till 2016 har antalet exporterande företag i länet ökat mer än 30 procent till 1998 företag. Över tid har länets export ökat under perioden 2000-2016 med nästan 65 procent, jämfört med 49 procent för svensk export.

Läs mer:

Beglobal (Extern länk)

Verksamt.se (Extern länk)