Region Jönköpings län startar ny kompetensförsörjningsenhet

Porträttbild Elin Carlholt
Elin Carlholt, blivande områdeschef för den nya länsövergripande kompetensförsörjningsenheten, konstaterar att enheten ska utveckla arbetsgivarvarumärket och målgruppsanpassa strategiska planer för de olika yrkesgrupperna inom hälso – och sjukvård Foto: Mikael Bergström

I oktober 2018 startar Region Jönköpings län en helt ny kompetensförsörjningsenhet, som ska arbeta med rekryteringsfrågor och arbetsgivarvarumärket, i tätt samarbete med de tre medicinska verksamhetsområdena.

– Det här ska bli jätteroligt. Vi ska vara proffs på rekrytering och på att bygga arbetsgivarvarumärket, idag och i framtiden, säger Elin Carlholt, områdeschef för den nya länsövergripande kompetensförsörjningsenheten.

Hon arbetade tidigare sju år som kommunikationsstrateg i Region Jönköpings län och efter en kort tid som marknadschef på HSB Göta återvänder hon i juli till Region Jönköpings län, nu i en ny roll.

”Målgruppsanpassning och kommunikation”

–Vi ska fortsätta jobba med kompetensbaserad rekrytering och utveckla arbetet för att följa med i samhällsutvecklingen. Rekryteringsarbete handlar mycket om målgruppsanpassning och kommunikation, så det är viktigt att vi fortsätter att utveckla samarbetet mellan verksamheterna, HR och kommunikation, säger hon.

Den nya kompetensförsörjningsenheten och dess medarbetare får ett övergripande ansvar för arbetet att rekrytera yrkesgrupperna inom Kirurgisk vård, Medicinsk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

”Tätt samarbete med områdena”

­­– Vårt team blir specialister på rekryteringsfrågor och att arbeta med varumärkesbyggande aktiviteter, och det ska vi göra i tätt samarbete med de medicinska områdena och deras HR-konsulter, säger hon.

Region Jönköpings län håller på att ta fram en ny HR-strategi där kompetensförsörjning blir ett stort och viktigt område.

”Utveckla strategiska planer”

– Tanken är att vi ska utveckla strategiska planer för alla yrkesgrupper inom hälso – sjukvård för att genom målgruppsanpassade insatser få tydliga effekter som vi kan mäta och följa. Vi gör nu något helt nytt när vi tar ett helhetsgrepp om de här frågorna. HR tar ett steg till att bli mer specialiserat. Samtidigt är det en helt naturlig och nödvändig utveckling för att trygga kompetensförsörjningen och se till att vi använder våra kompetenser på rätt sätt, säger Elin Carlholt.

Byggs upp under hösten

– Den nya länsövergripande kompetensförsörjningsenheten ska byggas upp under hösten genom att HR-resurser ska överföras dit. Det blir en central enhet, men medarbetarna ska arbeta ute i verksamheterna med att samordna all rekrytering inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Genom att prata samma språk i hela organisationen kan vi bli mer effektiva, säger Joakim Silva, HR-direktör i Region Jönköpings län.