Region Jönköpings län satsar på teamsjuksköterskor

Två personer tittar in i kameran
Sjuksköterskorna Elisabet Artmark Arvidsson och George Darwich på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, har sökt de nya tjänsterna som teamsjuksköterskor, en ny karriärväg för sjuksköterskor som bland annat vill vara ett stöd för nyutbildade kollegor. Foto: Mona Ottosson

Region Jönköpings län satsar nu på teamsjuksköterskor, tjänster där kliniskt erfarna sjuksköterskor som en del av sin tjänst ska vara ett stöd för övriga sjuksköterskor och samtidigt ha fokus på att verksamheten och dess rutiner fungerar på ett fortsatt patientsäkert sätt.

Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö, är en av flera kliniker inom medicin och kirurgi i Region Jönköpings län, som just nu rekryterar teamsjuksköterskor.

Elisabet Artmark Arvidsson och George Darwich, sjuksköterskor på medicin- och geriatrikkliniken, är två av de sökande:

– Detta skulle vara ett naturligt steg i att vidareutveckla mig i min karriär. Jag har ganska länge haft teamansvar, bland annat för omvårdnadsdokumentation, pvk-granskning och fördelning av studenter på verksamhetsförlagd utbildning, säger George Darwich.

Detta är ett bra sätt att utvecklas och samtidigt känna att man gör ett bra jobb och att det visar sig lönemässigt. Så det känns väldigt spännande och jag ser fram emot rekryteringsintervjuer. 

Kände igen sig i beskrivningen

För Elisabet Artmark Arvidsson kändes det också naturligt att söka tjänst som teamsjuksköterska:

– När jag läste om tjänsten kände jag att jag redan gör det som tjänsten handlar om, som att stötta och handleda nya sjuksköterskor. Jag handleder också studenter och var först här på Höglandet med pear-learning. Jag genomför också utbildningar i HLR här på kliniken, berättar hon.

Hon tycker att satsningen på de speciella tjänsterna är positiv:

–Teamsjuksköterskor blir allt mer efterfrågat i takt med att vården blir mer och mer avancerad. Dessutom får man då avsatt tid för att ägna sig åt coachning, och kan få mer lugn och ro för handledningen. 

50 tjänster i första steget

Region Jönköpings län inför i ett första steg 50 tjänster som teamsjuksköterska. Dessa nya tjänster riktar sig till sjuksköterskor med minst fem års klinisk erfarenhet inom det medicinska område man vill arbeta inom.

Teamsjuksköterskorna ska arbeta kliniskt 80 procent, och resterande tid vara ett stöd för att skapa en fortsatt god vård genom att bland annat coacha andra sjuksköterskor, arbeta aktivt med arbetsplatsens utvecklingsarbete och samordna introduktionen av nya sjuksköterskor.

Samtidigt ger tjänsterna som teamsjuksköterskor en helt ny karriärväg för sjuksköterskor och innebär ett lönetillägg på 4 000 kronor (baserat på heltidsanställning) under uppdragstiden. 

Läs mer:

Lediga jobb som teamsjuksköterska 

Prenumerera på lediga jobb(Extern länk)