Region Jönköpings län satsar på 17 000 kvadratmeter solceller

Solcellspanel
De närmaste åren ska Region Jönköpings län satsa stort på solceller, som totalt ska svara för cirka sju procent av elbehovet. Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen beslutade tisdag 8 maj 2018 att satsa upp till 30 miljoner kronor de närmaste åren på att installera solceller på sjukhus, vårdcentraler och andra byggnader, för att producera drygt 3 gigawattimmar elenergi, vilket motsvarar cirka sju procent av totala elbehovet.

Region Jönköpings län ska enligt Program för hållbar utveckling 2017-2020 ha byggnader som drivs med förnybar energi. Målet är att producera 3 gigawattimmar (GWh) per år enligt energi- och klimatstrategin. Den inventering som regionfastigheter gjort av hustaken inom Region Jönköpings län, visar att det är fullt möjligt att nå en elproduktion på drygt 3 gigawattimmar, vilket är cirka sju procent av den totala elförbrukningen.

Regionstyrelsen beviljar upp till 30 miljoner kronor till den här satsningen. Totalt är den kostnadsberäknad till 33 miljoner kronor, men Region Jönköpings län kommer att söka statligt investeringsbidrag.

Beslutet innebär att länets tre sjukhus, flera vårdcentraler, men även bland annat naturbruksgymnasium, Kulturhuset Spira, kommande bussdepå vid Ljungarum i Jönköping, ny vårdcentral i Råslätt och nytt stall vid Riddersberg utanför Jönköping ska förses med solceller på sammanlagt cirka 17 000 kvadratmeter.

Läs mer:

Solen ska ge energi till Region Jönköpings län