Region Jönköpings län hjälper till att ta fram nya läkemedel

Jenny Cajnerud Skala, vice ordförande i LIF sydost, Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska på den kliniska prövningsenheten i Region Jönköpings län, Mårten Lindström, ordförande i läkemedelskommittén, Region Jönköpings län, Mia Frisk, regionstyrelseordförande, Maria Fagerquist, forskningsansvarig, LIF, och Jonas Vikman, samhällspolitisk chef, LIF, hade ett samtal om hur Region Jönköpings län arbetar med kliniska prövningar av läkemedel.
Jenny Cajnerud Skala, vice ordförande i LIF sydost, Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska på den kliniska prövningsenheten i Region Jönköpings län, Mårten Lindström, ordförande i läkemedelskommittén, Region Jönköpings län, Mia Frisk, regionstyrelseordförande, Maria Fagerquist, forskningsansvarig, LIF, och Jonas Vikman, samhällspolitisk chef, LIF, hade ett samtal om hur Region Jönköpings län arbetar med kliniska prövningar av läkemedel. Foto: Alexandra Svedberg

Region Jönköpings län är en förebild när det gäller arbetet med att göra kliniska prövningar av läkemedel, enligt läkemedelsindustriföreningen LIF, som besökte Jönköping den 27 maj för att ta reda på mer.

Att testa nya läkemedel på patienter genom så kallade kliniska prövningar är en förutsättning för att få nya verksamma läkemedel godkända på marknaden.

– Sverige var tidigare världsledande på kliniska prövningar, berättar Maria Fagerquist, forskningsansvarig på LIF. Men under de senaste åren har Sverige blivit omsprunget av flera länder som exempelvis Danmark och England.

Medel till forskning

En klinisk prövning handlar om att patienter genom sjukvården får möjlighet att pröva ett nytt läkemedel som ännu inte är ute på marknaden. Syftet är att upptäcka exempelvis biverkningar och se hur doseringar ska ställas in. I Region Jönköpings län får de kliniker som gör kliniska prövningar medel till forskning och utveckling.

– Det är en jätteviktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

LIF har sett att Region Jönköpings län upprätthållit ett högt antal kliniska prövningar, och förklarade att de ser regionen som en förebild.

– Vi kommer hit för att se hur andra regioner kan få till något liknande. Om fler gjorde som Region Jönköpings län skulle vi kunna vända den negativa nationella trenden, säger Maria Fagerquist. Det är en jämlikhetsfråga också, som patient ska det inte spela någon roll var i landet du bor för dina möjligheter att kunna delta i en klinisk prövning.

Trygghet i systemet

En förklaring till att prövningarna gått ner nationellt sett brukar vara bristande resurser i vården. Mårten Lindström som är ordförande i läkemedelskommittén i Region Jönköpings län säger att  det handlar om att förklara för klinikerna att de genom de kliniska  prövningarna också tillförs resurser, genom utveckling och utbildningar.

– Vi har centralt ordning på deltagande i läkemedelsprövningar. Det ger möjlighet att ta ställning och skapar trygghet i systemet, säger han.

När ett företag eller universitet vil testa ett nytt läkemedel hör de av sig till Yvonne Pantzar som har alla kontakter och ser helheten. De kliniker som vill pröva nya läkemedel får alltså i gengäld en del medel för forskning och utveckling.

– Vi jobbar på olika sätt med processer för att skapa en infrastruktur och på så vis underlätta förfarandet i alla led, förklarar hon.

Attraktiv arbetsgivare

Att erbjuda möjligheten att delta i kliniska läkemedelsprövningar innebär utveckling.  

– Det finns möjligheter att göra lite utöver den ordinarie verksamheten, säger Mårten Lindström. Samtidigt måste framhållas att den akademiska forskningen utgör basen.

Regionstyrelseordförande Mia Frisk (KD) hoppas nu att kunna samarbeta mer kring de kliniska prövningarna.

– Vi kan göra mer i sydöstra sjukvårdsregionen för att fortsätta att ligga i framkant. Vi har till exempel fördelen av att vi alla använder journalsystemet Cosmic.