Region Jönköpings län får del av kömiljarden 2019

En läkare beskriver en behandling för en patient.
Region Jönköpings län tillhör de regioner som har förbättrat väntetiden till såväl besök som operation/åtgärd i den specialiserade sjukvården, visar den första av tre mätningar som Sveriges Kommuner och Landsting gör inom den nya kömiljarden. Arkivbild. Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings län får del av den nationella kömiljarden för både besök och operation/behandling inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Det framgår när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, måndag 21 oktober 2019 presenterar preliminära siffror för den första av tre utbetalningar av den nya kömiljarden.

I Region Jönköpings län har väntetiden på max 60 dagar till besök i specialistvården förbättrats med 1,8 procent, medan väntetiden på max 60 dagar till operation/behandling förbättrats med 4,1 procent i september 2019, jämfört med september 2018.

Dessutom klarar Region Jönköpings län gränsen på att minst 71 procent av patienterna har väntat kortare tid än 60 dagar till besök eller operation/behandling.

”Vårt arbete ger resultat”

– Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en viktig och prioriterad fråga för oss som vi arbetar intensivt med. Därför är det väldigt glädjande när vi nu ser att arbetet  fortsätter att ge resultat i form av att väntetiderna minskar, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Totalt sett innebär detta att Region Jönköpings län finns bland de 9 av 21 regioner i Sverige som får del av kömiljarden för besök, och bland de 12 regioner som får del av kömiljarden för operation/behandling.

”Glädjande med kortare väntetider”

– Det är glädjande att vi kan erbjuda specialiserad sjukvård till invånarna i Jönköpings län där väntetiderna blir kortare, något som är betydelsefullt för den som väntar på ett besök eller en åtgärd, säger Jane Ydman, ekonomidirektör och tillförordnad regiondirektör i Region Jönköpings län.

Kömiljarden mäts under tre månader

Överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019 och omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019.

Flera mätvärden styr ersättningen

De regioner som till exempel förbättrat sin väntetid till besök med 1-3 procent(däribland Region Jönköpings län) får dela på 149,3 miljoner kronor.
Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. I Region Jönköpings län är resultatet för september 71,6 procent respektive 73,1 procent.
Utbetalningarna sker vid tre tillfällen under hösten, utifrån regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november 2019. 

Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

0 – Kontakt med primärvården samma dag

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Läs mer:

SKL: Väntetider i vården (väntetider.se)(Extern länk)

SKL: Överenskommelse en ny och uppdaterad kömiljard(Extern länk)

SKL:s arbete med tillgänglighet till vården(Extern länk)