Region Jönköpings län deltar i sommarakademi i Rumänien

En gruppbild med ungdomar
I början av augusti arrangeras AER:s Summer Academy i Maramures i Rumänien. Det veckolånga mötet planeras av en organisationskommitté, där Region Jönköpings län är en av medlemmarna. Foto: AER
En gruppbild med ungdomarEn kvinna står vid en stor projektor

I början av augusti samlas politiker och tjänstemän från regioner i Europa till sommarakademi, ett återkommande forum som i år genomförs i Rumänien, för erfarenhetsutbyte av regional utveckling i Europa. AER (Assembly of European Regions) arrangerar och Region Jönköpings län finns på plats för att marknadsföra Jönköpings län, bland annat med den spännande berättelsen om Filmbyn i Mariannelund.

När Summer Academy genomförs i Maramures i Rumänien 6-11 augusti 2018 är det med ”Cultural Heritage for regional Attractivness” (kulturarv för regional attraktivitet), som tema.

– Här möts tjänstemän och politiker, både äldre och yngre. Varje deltagande region har rätt att ha med två yngre politiker. Detta är en chans för deltagarna att få höra om och se ett antal goda exempel om hur man arbetar med regionalpolitik. Exempel som man sedan kan ta med sig hem. Dessutom bidrar det till att väcka intresse hos ungdomar för regional politik, säger Håkan Sandgren, 1:e vice ordförande i regionfullmäktige och med i organisationskommittén för sommarakademin.

Visa goda exempel i Europa

Dagarna är fyllda med programpunkter, gemensamma och uppdelade, som syftar till att utbyta erfarenhet av goda exempel mellan deltagande regioner i Europa. Här ingår även studiebesök på bland annat historiska platser och UNESCO-objekt.

– För oss är värdet stort att gemensamt få åka till ett arrangemang som detta för att sprida information, marknadsföra vår region och vårt arbete men också för att tillsammans visa att samverkan är viktig för att skapa tillväxt i länet, säger Elisabet Eriksson, enhetschef på regional utveckling, Region Jönköpings län.

Filmbyn från idé till verklighet

Ett av de projekt som Region Jönköpings län stöttar är Filmbyn Småland i Mariannelund. Anna Mellergård, en av initiativtagarna, kommer att föreläsa på Summer Academy om den spännande historien när Filmbyn gick från idé till verklighet.

– Det är hedervärt och roligt att få göra detta. Jag hoppas att det ska ge inspiration och tankar till andra. Det första året har varit väldigt spännande och positivt, men det är absolut inget som har gått av sig själv. Hela tiden måste vi fundera på vad vi ska fokusera på, och hur vi ska lägga upp verksamheten, säger Anna Mellergård.

Samtidigt har mötet med publiken varit mycket positivt.

– Vi står på flera ben. Framför allt filmmuseet, men vi arrangerar också workshopar och filmkollo. På filmkollo är filmskapare med och deltagarna får testa att skriva manus, samtidigt som manusförfattare berättar om sitt yrke.

Upptäcka egna orten med nya ögon

Under träffen i Rumänien kommer hon att berätta om vad som går att upptäcka på den egna orten om den betraktas med nya ögon.

– Jag kom till Mariannelund som nyinflyttad 2006 och blev fascinerad av flera olika saker. Filmerna om Emil i Lönneberga var inte vara filmer, utan kulturhistoria med inspelning på olika platser, olika rekvisita och invånare som var statister och kände stolthet över sin historia.

Det fick en tanke att mogna på att berätta en historia och så var idén om ett filmmuseum född. I dag är filmbyn verklighet, och samtidigt starten på en fortsatt utveckling.

– Det handlar om att tillsammans arbeta fram en långsiktig plan som man förankrar på alla nivåer. Det är viktigt att skapa en stabil organisation, säger Anna Mellergård.

AER-medlem sedan 1994

Region Jönköpings län är medlem i AER sedan 1994 och är också medlem i organisationskommittén för sommarakademin sedan 2009.

– Detta årliga forum ger erfarenhetsutbyte inom regional utveckling i Europa för regionpolitiker med ansvar för det aktuella temat, samt unga politiker 18-30 år som är aktiva i partipolitiska organisationer på regional nivå. Syftet är att främja öst-västliga regionala samarbeten, sprida goda exempel och bygga nätverk, säger Malin Olsson (M), regionråd och ordförande i nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län.

Fotnot:

Assembly of European Regions (AER) är den största lobby- och intresseorganisation för Europas regioner, med cirka 15 svenska landsting/regioner som medlemmar. Läs mer på www.aer.eu