Region Jönköpings län bidrar med kunskap när Armenien utvecklar sin hälso- och sjukvård

En läkare visar en grupp besökare neonatalrummet
Fredrik Ingemansson, chef för neonatalavdelningen, visade lokalerna där för tidigt födda, eller sjuka, barn vårdas, ett område som det pågår ett kunskapsutbyte om sedan 2017. Foto: Mikael Bergström

Sedan 2014 har Region Jönköpings län ett samarbetsavtal med hälsoministeriet i Armenien för främst kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. För att fördjupa detta samarbete besöker landets hälsominister under tre dagar Region Jönköpings län för att få en inblick ibland annat hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad.

– Vi är nu mitt uppe i en hälsoreform i Armenien och vill hitta de bästa exemplen på hälso- och sjukvård. Vi arbetar evidensbaserat för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård, med bland annat fokus på förebyggande hälsovård inom vår primärvård – som vi håller på att reformera, säger hälsominister Arsen Torosyan.

Han beskriver hur regeringen nu bygger ut ”paket” med både hälso- och sjukvård och social omsorg som omfattar alla medborgare och hur man utvecklar den medicinska utbildningen.

Likheter och olikheter

– Det finns en hel del likheter i hälso- och sjukvårdens organisation mellan Armenien och Sverige, men också stora skillnader när det till exempel handlar om inkomstnivå hos befolkningen, lagstiftning, finansierings- och skattesystem, säger Arsen Torosyan.

Region Jönköpings läns insatser i Armenien går tillbaka ända till den svåra jordbävningen i december 1988, som innebar en katastrof för landet och ledde till enorma hjälpbehov. Sedan 2014 sker samarbetet genom ett vänortsavtal med utbyte inom olika områden.

Läs mer:
Region Jönköpings län bidrar med kunskap när Armenien utvecklar sin hälso- och sjukvård