Rättspsykiatrin håller nätverksträff i Jönköping

En man och tre kvinnor står framför en vägg
Vi har en väldigt god sammanhållning och intressant patientgrupp, säger Staffan Hjelm, psykiatrisjuksköterska, Linda Holm, biträdande vårdenhetschef, Ulrika Wendel Hagstedt, vårdenhetschef och Charlotte Blomqvist, psykolog, på avdelning c, psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, som laddar för två dagars nationell nätverksträff i rättspsykiatri i Jönköping. Foto: Mikael Bergström

Inom den rättspsykiatriska vården finns det patienter med neuropsykiatriska problem. Neuropsykiatri är därför årets tema när Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad arrangerar nationell konferens i Jönköping 23-24 maj, för andra gången i Jönköping sedan nätverket startade 2001.

– Vi möter den här diagnosgruppen i vår verksamhet. Alla som kommer till oss har fått en bedömning av rättsmedicinalverket om att de begått brott under en allvarlig psykisk störning. Ibland initierar vi sedan en neuropsykiatrisk utredning när vi tycker att det behövs. Detta är en patientgrupp som vi vill bli ännu bättre på att skapa god omvårdnad och andra insatser för, säger Ulrika Wendel Hagstedt, vårdenhetschef för avdelning C, en länsenhet som tillhör psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Dömts till rättspsykiatrisk vård

Hon och hennes medarbetare arbetar med patienter som efter ett brott har dömts till rättspsykiatrisk vård, vilket ofta leder till långa vårdtider.

Två gånger om året arrangeras nätverksträff. När det nu för andra gången sker i Jönköping deltar ett 70-tal personer från andra kliniker i landet, från Sundsvall ner till Skåne.

– Det handlar mycket om att träffa andra omvårdnadsmedarbetare i Sverige som arbetar med rättspsykiatri, för att utbyta erfarenheter, säger Linda Holm, biträdande vårdenhetschef.

Föreläsning om diagnossättning

Under de två dagarna blir det både föreläsningar och gruppdiskussioner. Anette Ekerheim, enhetschef för det neuropsykiatriska teamet på psykiatriska kliniken, kommer att föreläsa om diagnossättning, utmärkande drag för de olika diagnoserna och hur det bästa bemötandet ser ut.

– Vill man bara lära sig om neuropsykiatri finns det andra konferenser, men vår nationella nätverksträff är en arbetande konferens med flera syften, påpekar Ulrika Wendel Hagstedt.

Läs mer om hur den rättspsykiatriska vården arbetar: Rättspsykiatrin håller nätverksträff i Jönköping