Rådgivningssamtal som hanterats av 1177 Vårdguiden på telefon i Jönköpings län påverkas inte av säkerhetsluckan

En säkerhetslucka hos en underleverantör för 1177 Vårdguiden på telefon i Stockholm, Värmland och Sörmland har upptäckts och åtgärdats. Rådgivningssamtal som hanterats av 1177 Vårdguiden på telefon i Jönköpings län påverkas inte av säkerhetsluckan.