Räcker med halverad penicillinkur vid halsfluss visar svensk studie

En kvinna står framför en buske med höstfärger
Katarina Hedin, forskningsledare vid Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, visar tillsammans med kollegan Sigvard Mölstad i en studie att halverad penicillinkur vid halsfluss ger lika bra effekt. Foto: Ulla Hansson Green

En halverad penicillinkur på fem dagar mot halsfluss orsakad av streptokocker, ger samma effekt som den vanligare kuren på tio dagar. Detta visar en svensk studie av Folkhälsomyndigheten, som kan resultera i minskad antibiotikaanvändning, ett viktigt led i kampen mot resistens. Nu sprids studien i världen genom publicering i BMJ, tidigare British Medical Journal.

– Det är jätteroligt. Det är inte ofta man får uppleva att bli publicerad i BMJ och nu har nyhetsbyrån Reuters skrivit om vår studie, säger Katarina Hedin, allmänläkare, docent och forskningsledare på Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

Det var Katarina Hedin och hennes kollega Sigvard Mölstad (professor emeritus i allmänmedicin vid Lunds universitet, tidigare verksam på Futurum) som kom med idén till Folkhälsomyndigheten.

”Halsfluss drabbar många”

– Halsfluss är en ”vardagsåkomma” som drabbar många personer. Det finns en studie från 80-talet som visade att tio dagar var bättre och en studie från Nederländerna år 2000 som visade att sju dagar var bättre än tre dagars behandling. Utifrån det kunskapsläget har det blivit tradition att behandla i tio dagar. Men då handlade det om lägre doser antibiotika än vad som behövs enligt dagens kunskap. Vi ställde oss därför frågan om det behövs så lång behandling, säger Katarina Hedin.

Deras studie gjordes hösten 2015 till sommaren 2018 där 433 patienter vid 17 vårdcentraler i Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Sörmland, fördelades slumpmässigt till att antingen ta den vanliga behandlingen med penicillin tre gånger per dag i tio dagar, eller penicillin fyra gånger per dag i fem dagar.

”Blev snabbare friska”

– Vi kunde se att gruppen som fick behandling i fem dagar snabbare blev friska, med en mediantid på fyra dagar. De fick då fyra doser per dag och vår tolkning är att de då kom upp i tillräckligt hög koncentration av antibiotika. Detta visar att det är viktigt att ha rätt dos och att den teori vi hade när vi inledde studien stämde, säger hon.

Läkemedelsverket får granska

Det är Läkemedelsverket som tillsammans med Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) tagit fram dagens riktlinjer för behandling av bland annat halsfluss.

– Vi har rapporterat våra resultat till Läkemedelsverket. De får sedan granska resultatet och olika underresultat. Samtidigt får kliniska experter sätta in studien i sitt sammanhang, säger Katarina Hedin.

Läs mer:
Räcker med halverad penicillinkur vid halsfluss visar svensk studie