Psykiatrisk vårdjour ger stöd hemma

Tre kvinnor och en man sitter på en bänk
Helena Fager, Maria Berlin, Tina Jazic och Stefan Tallefors arbetar med psykiatriska vårdjouren på Höglandet och i Jönköping och konstaterar att insatserna i hemmet gör stor skillnad för patienterna och innebär att man ibland kan undvika inneliggande vård. Foto: Mikael Bergström
Tre kvinnor och en man sitter på en bänkEn man och två kvinnor står utomhus i grönska

Den psykiatriska vårdjouren i Eksjö, Värnamo och Jönköping är en specialistpsykiatrisk resurs som finns tillgänglig varje dag som ett stöd för patienten i hemmet. Genom allt ifrån täta dagliga hembesök till telefonkontakt, kan många länsinvånare under en övergångsperiod få det stöd och den behandling som de behöver – utan inneliggande psykiatrisk vård.

– Det är så bra att kunna göra insatserna hemma. Vi flyttar perspektivet till vad patienten behöver, och till att vården inte ska vara så sjukhustung. Vi får också en helt annan bild av patienten. Vi ser inte bara sjukdomen, utan kan ta tillvara patientens resurser, så att patienten blir engagerad och får ta ansvar för sin del i vården. Det är så spännande att hitta olika lösningar för olika patienter, säger Helena Fager, sektionschef på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset.

Tryggare hemma

Erfarenheten är bland annat att patienten känner sig mycket tryggare hemma jämfört med att vara i en sjukhusmiljö där atmosfären är annorlunda:

– Vi får många positiva reaktioner från patienter och närstående. De uppskattar tillgängligheten väldigt mycket. De är så tacksamma att vi kan komma hem till dem. Det är också mycket lättare att få kontakt med närstående när man sitter hemma vid köksbordet, säger Tina Jazic, skötare på psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset.

Den psykiatriska vårdjouren i Värnamo har cirka 60-70 patienter inskrivna samtidigt.

– Vi har mycket att göra, men det fungerar ganska bra och är mycket uppskattat av patienterna. Målsättningen är att det ska minska besöken på psykiatriska akutmottagningen och minska den inneliggande vården, säger enhetschef Magdalena Thomson.

Kontakt samma dag

Hon konstaterar att patienterna får snabb kontakt med vårdjouren.

– Ofta samma dag per telefon. Vägen till oss går ofta via jourläkare, eller en behandlare som ser att en patient behöver extra stöd mellan kontakterna. Många patienter vi har kontakt med har ångest och suicidrisk. Många är nedstämda, men vill inte heller bli inlagda. Vårt material om ångesthantering och behandling med akupunkturkulor kan då vara till stor hjälp, säger Magdalena Thomson.

Psykiatrisk vårdjour i hela länet

I Jönköping har psykiatrisk vårdjour funnits sedan början av 1990-talet, med varierande organisation. Sedan 2019 finns nu psykiatrisk vårdjour över hela Jönköpings län, en specialistpsykiatrisk vård med utgångspunkt från de tre psykiatriska klinikerna och dess akutmottagningar i Eksjö, Värnamo och Jönköping.

– Vi ska vara en brygga för att undvika glapp i vårdens övergångar och skapa trygga utskrivningar. Får man problem med sin psykiska hälsa, kan vi erbjuda ett alternativ till inneliggande vård och stötta kring medicinering, sömn, ångest, med mera. Om patienten är hemma ser man helheten på ett helt annat sätt. Att det ska finnas mat i kylskåpet, barn som ska tas omhand, hund som ska rastas eller räkningar som ska betalas. Vi kan se vad som påverkar patientens mående och har möjlighet att vid behov koppla in fler aktörer, säger Maria Berlin, vårdenhetschef på psykiatriska kliniken i Jönköping.

Läs mer:

Psykiatrisk vårdjour ger stöd hemma när livet krisar