Psykiatrins vecka på Värnamo sjukhus sprider kunskap

Gustav Grahnat, fysioterapeut på rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus, föreläste om fysioterapi vid ångest och depression. Deltagarna fick lära sig mer om vilken betydelse som fysisk aktivitet har i egenvården vid en av de många föreläsningarna under psykiatriveckan på Värnamo sjukhus.
Gustav Grahnat, fysioterapeut på rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus, föreläste om fysioterapi vid ångest och depression. Deltagarna fick lära sig mer om vilken betydelse som fysisk aktivitet har i egenvården vid en av de många föreläsningarna under psykiatriveckan på Värnamo sjukhus.
Gustav Grahnat, fysioterapeut på rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus, föreläste om fysioterapi vid ångest och depression. Deltagarna fick lära sig mer om vilken betydelse som fysisk aktivitet har i egenvården vid en av de många föreläsningarna under psykiatriveckan på Värnamo sjukhus.En kvinna står och förelä´serTre kvinnor står tillsammansTvå kvinnor på bild

Den psykiatriska specialistsjukvården arbetar över ett brett område. Detta återspeglades när psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus under vecka 45 arrangerade psykiatrins vecka, för medarbetare inom kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård samt för allmänheten.

Vi har haft tre riktigt bra dagar. Aulan har nästan varit fullsatt och cirka 1 000 personer har besökt dagarna. Återkopplingen vi fått har varit att vi haft ett bra och informativt innehåll som gett deltagarna ny kunskap. Vi har också haft klasser från Finnvedsgymnasiet som lyssnat på några föreläsningar, något de uppskattat, säger Marita Holm Löv, verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken.

Hon har tillsammans med en grupp kollegor planerat för psykiatrins vecka, som under tre dagar har genomfört ett brett program.

Här har till exempel klinikens egna medarbetare föreläst om bland annat ”somatisk hälsa vid psykiatrisk sjukdom” och ”riskfaktorer med gängmedlemskap”.

Mer kunskap om fysisk aktivitet

Fysioterapeut Gustav Grahnat på rehabiliteringscentrum föreläste om ”fysioterapi vid ångest och depression”, medan arbetsterapeutkollegan Josefin Tenefors pratade om ”kognitiva hjälpmedel för stöd i vardagen”.

– Här kunde vi öka kunskapen om varför det är bra med fysisk aktivitet som ett led i egenvården. Dessutom mer kunskap om kognitiva hjälpmedel, inte minst alla appar som finns för att till exempel påminna om tider och liknande, säger Marita Holm Löv.

Delade med sig av egna erfarenheter

Externa föreläsare har berättat utifrån egna erfarenheter. Isabelle Holmgren föreläste hur det är att leva med ADHD, Aspergers syndrom och bipolär typ 2 under rubriken ”mer än en diagnos”. Hon pratade tillsammans med Marie Linder och Lotta Bynert, samtliga så kallade Peer, personer med egen erfarenhet, som deltar i utvecklingen av den psykiatriska vården.

Personlig föreläsning blev det också av Henrik Söder, som berättade om sin långa sjukdomshistoria, något han också återger i boken ”Tokstormen dansar”.

”Vanligaste orsaken till sjukskrivning”

– Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför är det jätteviktigt att sprida kunskap bland såväl länsinvånare som medarbetare och olika organisationer. Vi försöker spegla vad som är på gång inom den psykiatriska vården, med bland annat fokus på somatisk hälsa, fysisk aktivitet, och vad patienterna kan göra själva, säger Marita Holm Löv.

För psykiatriska kliniken i Värnamo var detta den hittills största satsningen.

– Vi har haft enstaka dagar tidigare år. Detta är det mest omfattande programmet hittills. Det är en gammal ambition som vi har tagit steg för steg, säger verksamhetschef David Rydin.

Samverkan mellan klinikerna

I dag är patienter och närstående naturligt involverade i klinikens utveckling genom brukarråd och brukargrupper. Att arrangera psykiatrins vecka är ytterligare ett sätt att uppmärksamma psykisk ohälsa även för medarbetare utanför psykiatrin och till allmänheten.

– Vi har en vision om att samarbeta mer mellan våra kliniker i länet. Till nästa år ska vi försöka få till detta med till exempel gemensamma talare för våra olika arrangemang, säger David Rydin.